KAYBETTİKLERİMİZ
KAYBETTİKLERİMİZ
Haticew Sağlam Ali Sarıaltın Gülseren Köker Fatma Küçük Mustafa Ünal Mahmut Hüseyin Fatma Sakallı Meryem Kelleci Bahaettin Karakoç Cennet Dolgun Emine Demir Yusuf Şahan Sultan Kaya Hatice Çelik Dursun Elmas Yanık Osman Mehmet Uyan Hüsne Önaran Süleyman Danışman Mustafa Tekin Şerif Karabıyık Kıdılı Mehmet Mustafa Yiğit Zeynep Kekil (Besi) Eşefatma Resim Fatık Kuzu Fatih Güngör (şehit) Cafar Ali Vırıt (helete) Meryem İğde Elif Keklicek Süleyman Demir Seda Güney Usta Ali Onaran Ahmet Götürmen Elif Çolak Hasan Kekil Ali Temizyürek Fadime Zorkun Ayşe Çakıl Sultan Erdinç Solak İbrahim Sakar Ali Tatlı (Tekere Ali) Vakkas Küpelikılınç Ayşe Vırıt Uğur Kekil Aloca Yusuf Gök Muhammet Çokak Adem Karagöz Mehmet Kayaakay Orhan Sürmen Memiş Tekerlek Veli Çadır Sultan Çetinkaya Mustafa Çağlar Elif İğde Ayşe Yorulmaz Yusuf Kurt Hüsne Kurt Fadime Mısır Mehmet ENGİZEK Şerif Bozdere Fatih Bozdere Emine Bozdere Hatice Sakallı Karamemiş Kuş Hasan Nurhak İbrahim Zorgün Kemal Yavuz Veli Onay Durmuş Üstün (berduş) Elif Öztürk Ahmet Çolak Elif İncecik Sema Çalışkan Kuyumcu Yaşar Uyan Ümmühanı Kelleci Tosun Ali Elif Özbek Fakı Ahmet Koraycan Kırıcı Kara Ali Döş Demirci Abdullah Mehmet Göker Derviş Elif Zorkun Hacıyusuf Kekil Ayşe Ibrık Güler İsmail Küçük Mesut Canlı Mahmut Barak Onbaşı İbrahim Filiz Elif Filiz Onbaşı Hasan Hatice Filiz Ayşe Filiz Ibrık Funda Rande Fatma Karasu Hakan Tolga Yiğit Kalander Battal Şerif İğde Eşe Fatma Yaman Zeynep Tekerek Durdu Kuru Yusuf Güler Sinan Aksu Nihal Dere Ahmet Çetinkaya Zeynep Sağlam Koko Süleyman Bozali Eşefatma Demirci Fatma Ayşe Berk Hacı Cuma Çolak Köto Mehmet Kırıcı Vırıt Veli Onaran Azıkçı Süleyman Mehmet Devecioğlu Hatice Dönmez Zeynep Yiğit Mustafa Tekel Elif Damar İbrahim Çolak Şerf Mehmet Unç Ahmet Öksüz (müdür) Ayşe Güneş Elif Çetinkaya Cennet Yaman Ahmet Uzun Ormancı Ali Hilal Berker Babaco Süleyman Memiş Ahmet Kalaycı Mustafa Hatice KARDEŞ Çavış Mehmet EşeFatma Avcı Keçeli Ramazan Hasan Filiz Hatice Filiz Mehmet Kınalı Ayak Hasan Demir Doruk Veli Tekin Yakup Elmas Ahmet Aydemir Cennet Çakıl Fadime Yıldızlı Faruk Tükel Yusuf Engizek Mustafa Engizek Eyyup TEKEL Fatma Kaval Tatar Durmuş Ahmet Karasu Zeynep Ibrık Nurhaklı Mehmet Mehmet Gökburun Ali Kelleci Ayşe İĞDE Kekeç Mustafa Kasap Ahmet Zorkun Reşit DODAK Gazi Veli Yıldızlı Elif ÇAKIL Veli Onaran İbik Mehmet KARAÇAVIŞ Zeynep BADDAL Osman BADDAL GÜLBEN Aydemir Nalbant Mehmet Kader Arkadaşları Mehmet Ataş (eco) Saltoğlu Kasım Altun Rabia KÜÇÜK Ramazan Onaran Samo Gadder Altın Ali Kuzu (paşa Ali) Hatice ÇELİK Nadir Kurt Fatma Kurt Mehmet Kurt Ahmet Kurt Hacce Kurt Yusuf Kurt EşeFatma Kurt Hatice Kurt Hüsne Kurt Elif Temizyürek Karaca Musa Çetinkaya İbrahim ERDEM Süleyman ERSUS Haccalı Mehmet Dolgun Eşe Dolgun Mehmet KÖKÜ (topçu) Şerif DİNLER İbrahim DİLİK Mehmet KÖKER (memur) Mercen ÇAKIL Havva ALTUN Ayşe KAVAL Ayşe ÖZBEK Salman ÇELEBİ İbiş KEKLİCEK Mehemet ÖZBEK Musa SÜRMEN Mehmet KÜTÜK Ramazan KIZILKAYA Erdem ÖCAL Durmuş İĞDE Hatice BERKER Zeynep ÇİRKİN Hasan KIZILKAYA Ali IBRIK (Kasım Ali) Yusuf Doğanpınar İsmail ÇAKIL (Apıl Mehmet) Kazım Kırıcı DORUK HÜSEYİN Demirci Mehmet Tohol İbrahim Hafız Doğanpınar Bahar Yiğit Gizir Ali Rende Sakallı Ali ÜNAL RECEP HASAN Vakkas Kozak Fatık Kozak Eşe Fatma ÜSTÜN Elif ARAS Mehmet KÜÇÜK Hüsne KEKİL Mehmet Güler Halil GÜLER Mehmet GÜLER Meryem GÜLER Veli GÜLER Ahmet GÜLER Mustafa GÜLER Memiş GÜLER Ahmet GÜLER Veli GÜLER İbiş GÜLER (Paşa) Ali GÜLER Elif GÜLER Ayşe GÜLER Babaco İbrahim Yiğit Entari Süleyman İbrahim KEKİL Ali ELMAS Mehmet DAMAR Elif AYDEMİR Ayşe AYDEMİR Ahmet BABUCCU (hocoğlu) Şerif YALÇIN Hatice ENGİZEK Mustafa DEMİRCİ Veli SİVRİ Hatun RESİM Mehmet DEVE Duran DEVE Necati KEKİL Kara Mehmet Ali Fatma DEVE Elif NURHAK Adem KEKEÇ Cennet Altun Ali KOCA (mamıkır) Fatma SAKALLI Ahmet Altın (Mardan) Veli ŞAHAN Ayşe BERK (ebili) Cennet Altun (Çavış Cennet Vırıt Yusuf Elif YURDAGÜL Eşe KEKLİCEK Fadime BULUR Mehmet İĞDE Ahmet Kızılseki (EgiliAhmet) Halil ONARAN Ali Kekeç (şeytan Ali) Hacı GÖK (Aloca Hacı) Serkan TUNÇ Zekeriye Doğanpınar Elif BİLGÖZ Fadime YALÇIN Halil ÇAKIL (Dana Halil) Güley YEL Teslime ÇAĞRICI Pürçüklü Ahmet Hayrullah Engizek ŞEHİT Cafar Ali SÜRMEN Elif YURTAL Murat GÜNEŞ Arif Ali Yavuz Gülatın KÜTÜK Keçeli Ahmet Kara Mehmet ÖKSÜZ Tekere Yusuf Baysoy İbrahim RESİM Mustafa RESİM Hacı Mehmet YILÖNÜ Karto Ali Çakıl Babaco Mehmet Emiş ŞAHAN Mehmet KIRICI Hacı Ali ÇOLAK 2 Yaşlı DEDE Pendir M. Yalçın Hacı Yusuf Yalçın Mehmet Yalçın Mehmet Yalçın (çürük) Ayşe ŞİŞMAN Cuma TUNÇ Karaaz Ümmusün Fadime ÇEDENE Cebrail KÖK Abdullah BAYKURT Sultan BERKER Hatice BERKER Pakize BERKER Hüseyin BERKER Mehmet BERKER Süleyman BERKER Durmuş BERKER

18 Eyl 2014

LAKAP VE SÜLALELER

              AÇIKLAMA
              Bu bölümdeki bilgiler, bilimsel olmaktan öte halk arasında paylaşılan bilgilerdir. Bilgilerdeki eksiklikler veya yanlışlıklar tespit edildiğinde derhal düzeltilecektir. Lakaplar, İnsanlarımızı tanımak amacıyla, Büyüklerimiz Tarafından kişilere verilmiş lakap isimlerdir. Kimseyi tahkir veya Tezyif amacı güdülmemiştir. Bilindiği üzere çevrede Kişiler soyadlarından öte sülale ve lakaplarıyla tanınmaktadırlar. Çağlayancerit’teki lakaplara hemen, hemen Türkiye’nin birçok ilinde ilçesinde köylerinde rastlanmaktadır. Bu lakap ve soy isim benzerlikleri insanların aklına akrabalıkları getiriyor. Herkes kendi çapında bir araştırma yapsa inanıyorum ki birçok akrabalıklar meydana çıkacaktır.
          ----------------------------------------------------------
          LAKAP OLUŞUMU
          Kişinin tutum ve davranışları, karakter özellikleri, mizacı, fiziki görünüşü,  yaşama biçimi, Özel zevkleri ve yeteneklerini karşılayan veya çağrıştıran türlü isim, soy isim, sülale ve sıfatlar, kişiye lakap olabilmektedir. Aynı zamanda, kişinin doğrudan karakter Özelliklerinin yanı sıra mesleği ve Başından geçen bir olay, memleketine ve ailesine ait dikkat çeken özellikleri gösteren kelimeler de lakap olarak büyüklerimiz tarafından insanlara verilmiştir.  Çağlayancerit ilçesi dört kabileden meydana gelmiş ve çeşitli sülalelere ayrılmışlar. Kabile isimlerini taşıyan ilçe halkı karşılaştıklarında bir birlerine bazen kabilem, bazen aşiretim, Akrabam, Sözcükleriyle bir birlerine hal hatır sorarlar.
         ---------------------------------------------------------
        KABİLELER VE ANLAMI
    1- (Aralık evi) Pek eve gelmezlermiş. Orada burada Vakit geçirdikleri için bu kabileye Aralık evi diyelim demişler.
    --------------------------------------------------------------
    2- (Deliahmetli) Çok fazla deli dolu yiğit insanlarmış. Kavga etmeyi severlermiş. O yüzden Bu kabileye Deli Ahmetli demişler.
    --------------------------------------------------------------
   3- (Kızıllı)  Mızıkçı ve tamah insanlarmış. Üzümü Pekmezi çok severlermiş. Ellerinden hiçbir şey alınmazmış. O sebepten bu kabilenin ismi Kızıllı olsun demişler.
    --------------------------------------------------------------
    4- (Dabanlı)  Biraz inatçı insanlarmış. Diğer kabileler Bunları köyden kovmak istemişler. Dabanlı’lar biz dabanımızı verdik buradan bir yere gitmeyiz. Boşuna yorulmayın, deyince bu kabile’nin adı Dabanlı olsun Deyip iş tatlıya Bağlanmış.
         -----------------------------------------------------------               
        ÇAĞLAYANCEİT’TE LAKAPLAR
        (A)-  Ahmak, Ahmet Durdu, Andız, Ambarcı,  Avanak,  Avrat,  Avan, Aloca, Arnavut, Avcı, Ayı Kemal, Asker, Akıllı, Apiş, Arabistancı, Astır, Almancı, Alaman, Abbas, Adile Naşit, Apıl, Apıl Memiş, Apıl Yusuf, Apıl Hasan, Apıl Ramazan, Âşık, Avukat Ağgül, Ayak Yusuf, Ayak Hasan, Ayak Mıstık, Ayak Ali Ayak Osman, Ayak Ömer, Ayak Mustafa, Ağa,  Albay, Apik, Acar,  Acaroğlan, Abacı Koca, Abacı Hüsük, Atçı, Azgın, Aziz Nesin, Ahraz, Ateş, Ateş Veli, Ateş Ahmet, Ateş Ali, Azzıkçı, Azıkçı İbrahim, Azıkçı Veli, Azzıkçı Ali, Azzıkçı Topal, Akrep, Apo, Altıncı, Arif Meşhur, Arap, Ayağı killi, Arsız, Aceleci,
        (B)-  Başbakan, Başkan, Baş çavış, Balta, Baho, Balalı Salman, Baho Mustafa, Balalı Fakaz, Balalı Ahmet, Babaco, Babco Süleyman, Babaco İbrahim, Balık Ali, Battal, Babuccu, Babuççu Ali, Babuççu Hacı, Batakçı, Balaban, Balaban Bayram, Bıco, Bılız, Bılız Ahmet, Bılız Kır, Bılız Mustafa, Bıyıklı, Bıyıklı Ali, Bıyıklı Mehmet, Bıdık Ali, Bıdo, Billo, Bilel Payta, Böcük, Berduş, Bekçi, Bebek, Bela, Bicirik, Bükcücüğü, Besi, Bertizlioğlu, Berber, Belalı, Besi Veli, Besi Salman, Börekci, Börekçi pipo, Bölükbaşı Binbaşı, Böklü, Balo, Boyacı, Boncuk, Botan, Borazan, Borazan Ahmet, Bodur, Boynueğri, Burnueğri, Bulgurcu,
        ---------------------------
        (C)-  Camız, Camız Ahmet, Cakkavı, Cahal, Cano, Cambaz, Camıcı, Carcar, Cemo, Cengâver, Corro, Corcu, Cıncık, Cılalı, Cıdıl, Cıcıklı, Cırık, Cıllavık, Cıvık, Cılbak,Ciko Veli, Cırtık, Cılav Ahmet, Cılav Kasım, Cinni, Cimama, Cino, Cimo, Cingöz, Cinik, Cinlibaş, Cinci Hoca, Cin Ali, Cindoruk, Cuhla, Cürüt, Cüce, Cüllo, Cüngülü, Cüngülü Mehmet, Cüngülü Hasan, Cüngülü Sakat, Cübbeli, Cüsseli,
        ----------------------------
        (Ç)-  Çapan, Çapan Ali, Çakal Ali, Çakal Veli, Çakal, Çalli, Çatlak, Çalıcı, Çaytaşı, Çapar, Çalık kız, Çalgın, Çatkafa, Çaydanlık, Çarpana yüzlü, Çavış, Çarıklı, Çarpana, Çalgam, Çarkıt, Çakır, Çebiş, Çekirge, Çiçek, Çiçey, Çiriş, Çiloğlan, Çıvgın, Çivi, Çoğur, Çelik, Çorbacı, Çolak, Çoloğlan, Çoban, Çonto, Çoraklı, Çirkin, Çilçavış, Çömez, Çörto, Çökük, Çöllo, Çöpür, Çökelik,  Çincikler, Çüküm Çomu, Çomu Hüseyin, Çöpo, Çöp, Çöp Mehmet, Çeltik, Çerkez, Çerçi, Çete, Çedene, Çiğdem, Çetin
        ----------------------------
       (D)-  Danacı, Dağarcık, Dağlı, Davaro, Daşo, Dalgın, Dana, Dena, Deve, Dede, Doruk, Döş, Doktor, Dodo, Doksan cücüğü, Dörtçarpıdört, Domurcuk, Deli, Dello, Delidöl, Düdük, Deloğlan, Dınnık Cennet, Delibaş, Düdelek, Değirmenci, Deccel, Devlip, Düve, Delibekçi, Delibalta, Delibalta Ali, Delihacı, Deli Ali, Depremzede, Dürzü, Dürtek, Dıraz, Dıraz Duran, Dıraz Ahmet, Dımo, Diliş, Dingiş, Dikeç, Dilik, Dişçi, Dike, Dişo, Dik kulak, Dizi  yoğun,  Digor,
        ----------------------------
       (E)-  Egah, Entari, Ebili, Eşik, Eşik Yusuf, Eşik Abdullah, Ellik gâvuru, Eşece, Eşece Baddal, Egili, Egili Ahmet, Egili Köse, Eşşekçi, Elmas, Emmi, Ebeli, Eczacı, Engizekli Mıstık, Erbakan, Erişmiş,
        ------------------------------
       (F)-  Faraza, Fero, Fero Ahmet, Ferik, Filik, Filik Mehmet, Feti, Fesat, Felek, Fişöke, Fişöke Yusuf Fişöke Ahmet, Fido, Filo, Fidan, Forslu, Fırıncı, Firdevs, Fasık, Fındık, Fırıldak, Foto,
        ------------------------------
       (G)-  Gardiyan, Gazel, Garip Mehmet, Garip Veli, Gadası, Gavgaz, Gavgaz Bekir, Gamber,Gavrık, Gamber Mehmet,
Gamber Ali, Gençosman, Garto, Garto Ali, Garip, Gırmıt, Gırmıt Ali, Gırbo, Hüseyin, Griş, Gır Mehmet, Gıdılı, Gıdılı Halil, Gıdılı Ali, Gıroo, Gıro Ahmet, Gıro Hacı, Gıro İbrahim, Gıro Mustafa, Gırbıyık, Gımıl, Gıroğlan, Gır, Gırbaş, Gılaalı, Gıco, Gıco veli, Gıco Osman, Gırdöl, Gulu, Gulu Ali,  Guruş, Gocabekci, Guş, Gürük, Götüböyük, Götüböyük Ali, Gözel, Gözel Mehmet, Gözel Hasan, Gözel arif, Göydöl, Gülü, Gurdo, Gönüllü, Gönco,Gudüm, Gursaksız, Gutüp, Guşo, Güssüm, Gübür,Gül Ali, Güdük Gücük, Gürük, Gümüş, Güstey,
       -----------------------------
       (H)-  Hâkim, Halbırcı, Hasıkürük, Haso, Haca’lar, Halim, Hamo, Habip, Haydo, Hımhatın,Hılto, Hılt Veli, Hılt İbrahim, Hılt Ali, Hılt Mehmet, Halıkoca Ahmet, Halıkoca Koca, Hırbo, Hemo, Hırlavık, Heykel Bayram, Heykel Cuma, Heçbari, Heçbari Musa, Honu, Honu Ahmet, Hota,Homburloğlu, Höçülü, Hökela, Hoylu, Hoca, Hoşaf, Hortoğlu, Hortoğlu Mehmet, Hocoğlu, Hocoğlu Ahmet, Hüsolar, Hocoğlu Mehmet, Hotazlı, Hurşit, Hış, Hüsük,  
 ----------------------------
        (I)-  Irbık, Irbık Kadir, Iraz, Irışvan, Iğdış, Irgat, Isırgan,
        ----------------------------
        (İ)-  İmam, İnekli Kızı, İbik, İnce, İnce Osman, İnce Mehmet, İnce Yaşar, İnco, İstanbullu, İskelet, İbili,İçgebe, İncemarangoz,
         ------------------------------
        (J)- Japon, Jandarma,
        ------------------------------
        (K)-  Kara çavış, Kara Derviş, Kara Ahmet, Kalaycı çavış,  Kuzu, Kargılı, Kambır, Kara elci, Kabak Ali, Karakaçan, Kalaycı, Kartal, Kâtip, Katip Hasan, Karınlı, Kanuncu, Karakız, Kanlıtola, Kado, Kahbecik, Kahbecik Ali, Kayalı, Kabak, Kâhya, Kaval, Kaval İbrahim, Kamış, Kara, Karıcı, Katırancı, Katırcı, Karaca, Karaca Abullah, Kagir, Karoğlan, Kare, Kara Kemal, Karadöl, Karabacak, Karacaoğlan, Kayaminik, Kemo, Kemçik, Keklik, Kekeç, Kepçekulak, Kelleci, Keçeli, Keçeli Ali, Keçeli Hüseyin, Kedim, Kerto, Ketim, Küreci, Kelek, Kelo, Kel, Keloğlan, Kel Ahmet, Kerim Ali Kerim Veli, Kerim, Kepekçi, Kepekçi kır, Kebeli, Kebeli Mahmut, Kebeli Ali, Kelek Mustafa, Kelek Yusuf, Kelek Ahmet, Kefci, Kevceli, Keşo, Kesik, Keleş, Kel Mehmet, Küpeli, Küllo, Kiracı, Kefo, Kere, Kıdılı, Kıdılı Veli KıdılıHalil, KıdılıAli, KılıcAli, Kır, Kıllı, Kırklı, KırklıMusa, Kılılı, Kıco, Kıyık, Kıvrak, Kırkiki, Kral, Kırbız, Kırböcük, Kirve, Kırveli, Kırbıyık, Kıroğlan, Kılıçtaroğlu, Kibar, Kiraz, Kiraz Durdu, Killi, Killi Ali, Killi Gır, Kilap, Kopo, Koko, Koko Hasan, Koçero, Kozalak, Koreli, Kozak, Kölo, Kökü, Körk ız, Köse Ali, Kömbeci, Körkösnü, Köstebek, Köto, Köto Mehmet, Köto Hacı, Köse, Kötü Halil, Köfteci, Kene, Kötoğlan koca, Kötoğlan Mustafa, Kötüce, Kör, Kösüre, Kör İbiş, Körpecik, Kötü çerçi, Kösele, Kurdo, Kumru, Kulu, Kulaksız Kütey, Kütey İsmail,, Külekci, Kütahyalı, Küpeli, Küntü,   Kütükcü, Kürtveli, Kükümler, Kötü köşker, Kötü Eşe, Kötoğlan, Köroğlu, Körüz,
        ----------------------------
       (L)-  Lazoğlu, Lazoğlu Ahmet,  Laz, lallik, Lafçı, Lafçı Mehmet, Lavo, Liso, Lorto, Lorto Kasım, Lorkey,
       ----------------------------
       (M)-  Mallakoç, Malak, Mardan, Mardan Ahmet, Mahoağa, Macor, Macor Ahmet, Maço, Malo, Malamat, Maça, Mamo, Mamo Goca, Mafya, Mamıgır, Maraşlıkızı, Mıngırcı, Manoğlan, Murat, Mezo, Mezik, Memili, Memur, Memecik, Mete, Medine, Mete, Mehdi, Mercen, Mercik, Mercik Osman, Meşko, Mecnun, Mehreli, Meriş, Moloz, Mekir, Memik ağa, Möhürder, Möhürder Ali, Möhürder Yusuf, Mucur, Mucuk, Mucuk Salman, Mucuk Yusuf, Muallim, Musa Kahya, Muhtar, Müdür, Müftü, Müzevir, Müşgül, Mırto, Mılla, Molla, Molla Halil, Mırımo, Minik, Miniş, Miniş Karı, Mirci, Mısto, Mısto Hüsyin, Mısto Mehmet, Misir, Misir Salman, Mizam, Mizam Halil, Mitil, Mühlüz, Mıho,
       ----------------------------
       (N)- Nariçi, Nacak, Nalcı, Nurcu, Nurhaklı, Nurhaklı Ali, Nurhaklı Mehmet, Nurhaklı Veli, Nalbant, Nalbant Ahmet, Nalbant Mehmet, Nalbat Ali, Nalbant Hasan, Nalbant ÖKKEŞ, Nizipli, Nüsüfet, Nikos, Nizam, Nizahcı, Nohut,
       ----------------------------         
       (O)- Oşto, Onbaşı, Ozanlı, Ozanlı İbrahim, Ozanlı Ahmet, Ozanlı Mevlit, Oduncu, Orakcı, (..suruk) ,Ohlaz, 
       --------------------------
       (Ö)-  Öksüzoğlan, Öksüz, Öküz Ali, Özbek, Özbek Veli Özbek Mehmet, Özbek Ahmet, Özbek Durmuş, Ölübaa, Özal, Öfke,
        --------------------------
        (P)-  Patlak, Pala, Palak, Panik, Panik Ahmet, Padişah, Pamuk, Paşa, Pano, Paço, Parti, Paltacı, Pata, Pata Mehmet Pata Tomas, Pata Ahmet, Palabıyık, Patloğlan, Pasaklı, Pafıyara, Pafıyara Halil, Pafıyara Ali, Payta, Porsuk, Polis, Pire, Poyraz, Poyraz Mustafa, Posbıyık, Pisbıyık Pulus, Pulus Ali, Pürçüklü, Pürçüklü Ali, Pürçüklü Mehmet, Pürçüklü Killi, Püsükcü Hasan, Püsküllü, Pendir, Mehmet, Pendir Hacıyusuf, Perişan, Peri, Pekmez, Pipo, Pinti, Pire, Piro, Piro Ali, Piro Duran, Pico, Pico Yusuf, Pİco Durmuş, Pinco, Pehlül, Pırtı, Pilancı, Pişkin,
       ------------------------------
       (R)-  Rambo, Reşo, Ağa, Reşo esef, Reis, Rıhle, Rezil, Recepler, Recep Hasan,
       ------------------------------
       (S)- Sansarselim, Saddam, Sadana, Sağır, Sarı, Saroğlan, Saltolu, Sakallı, Sarıız, Salgın, Sarı Mehmet, Sarıparalı, Sasıney, Sarı İbrahim, Samo, Samo Gadder, Sahtekâr, Sakat, Sanık, Solak, Solak Mıstık, Solak Yusuf, Solak Ahmet, Solucan, Songül, Seydo, Serçe, Selli, Selli Mustafa, Sertoğlan, Sepet, Sıhıya, Sıhıya Mıstık, Siyeç,Sülo, Sıykıl, Sivri, Sivrice, Sivrice Veli, Sinekli, Sefil, Sivrioğlan, Semerci,  Semerci Ali Semerci Ahmet, Semerci Mehmet, Sütçü, Sürtük, Sürgün, Sülük, Süllü,
        -----------------------------
        (Ş)- Şarey, Şah, Şaşgız, Şakalak, Şerci, Şeytan, Şeytan Ali, Şeytan Eşe, Şükür, Şekerci, Şekerci Abdullah, Şerali, Şıhlı, Şıh Ahmet, Şişik, Şişko Ali, Şivan,
        ----------------------------    
        (T)- Tavıt,Tavık,Tavıkçı, Taktalı, Taktalı Karı, Takoz, Takoz Hasan, Tahtacı, Takavıt, Takavıt İbrahim, Tatar, Tatar Yusuf, Tatar Durmuş, Tatar Ahmet, Takırdak, Tavık Ali, Tapsız,  Tapsız Mehmet, Tapsız Şerif, Tefçi, Tekere, Tekere Ali, Tekere Mıstık, Tekere Sofu, Telli Ali, Teke,Tekirdağlı, Tekirdağlı Ali, Teyyare, Teğmen, Tüfekci, Tosun, Tosun Koca, Topallar, Tosun Ali, Tosun Ahmet, Tola, Tombak, Tombak Mustafa, Tombul, Tohomluk, Tos dönmezler, Tohol, Tohol Ramazan Tohol Mustafa, Tosdala, Tontu, Tontu Emine, Toz, Toz Ali, Topuz Sarı, Topuz Hasan, Topuz Hacömer, Togalcücüğü, Torun, Toko, Toko Ali, Toko Hasan, Tomas, Toney, Tot, Topal, Totuk, Tomurcuk, Topcu, Töde, Toros,Toz Ali, Turbo, Tırakyalı, Trakyalı Topik, Tırık, Tırık Ali, Tırtıl, Tığlı, Tilki, Tıto, Tito Ahmet, Tivist, Tivist Ali, Tingo, Tingabak, Tiken, Titancı, Tuhlum, Tütüncü, Tütüncü Osman, Tülü, Tüccar, Tüccar Veli,
         ----------------------------
        (U)-  Ufo, Ufo Veli, Uzo, Urus, İbiş, Uyuz, Uyuz Hasan, Uzun, Uzun Ali, Urfalı, Durmuş, Usta, Uzunoğlan, Uzunkız, Uzunkız Halil, Uluk, Uluk Musa, Urgan, Uzun Veli,
        ---------------------------
        (Ü)-  Ümmet Hasan, Ütü, Ütü solak, Üfürükcü, Üvey Baba, Üveyk, Üçkıçlı, Üç kıçlı Halil, Üvey evlat,
         --------------------------
         (V)-  Vali, Vali Mustafa, Vardar,  Varda Ahmet, Vasiler, Vıllık, Vıllık Yusuf, Vırrık, Vırıt, Vırıt Ali Vırıt Yusuf, Vırıt Veli, Vijjik,Vıkvık Osman,
         ---------------------------
         (Y)- Yalancı, Yalancı Veli, Yalancı Ahmet, Yalancı Cuma, Yalancı Murat, Yaadalı, Yando, Yanapa, Yanık, Yanık Osman, Yannık ,Yaltakcı, Yavsı, Yavsı İbiş, Yavsı Mustafa, Yalloz,Yarbay, Yanköş,Yalancı pehlivan, Yavan,Yoğun Ali, Yoğun kız, Yonuz, Yonuz Ali, Yumuk, Yumuk koca, Yüzbaşı, Yirik, Yiroğlan,Yelatı, Yetim Ahmet, Yetim Ali, Yanıari,
 ----------------------------
        (Z)-  Zaim, Zabıta, Zomboğlu, Zomboğlu Musa, Zorali, Zoroo, Zombur, Zıbano, Zorbacı, Zırto, Zırdeli, Zeyno, Zeyno Mehmet, Zebillah, Zıhlı, Zıhlı Hüseyin, Zembil, Zurnacı, Zımbırtı, Zühtü,
                     *****************************
         
        ÇAĞLAYANCERİT’TE SÜLALELER.
        (A)-  Ahmet ağalar, Apıllar, Abacılar, Arifler, Alocalar, Ağalar, Azzıkcılar, Ambarcılar, Alayoplar, Araplar, Aynalılar, Apolar, Abdullalar, Acaroğlanlar, Acarlar, Ayaklar,  Alibaler, Âşıklar, Ali Memmetler, Ali kâhyalar, Altıncılar, Akrepler, Ateşler,  Ahmetler, Ali dedegil, Ahmet Aligil,
       ------------------------------
       (B)-  Balalılar, Balıklar, Balabangil, Bağdatlılar, Babuccular, Babacolar,Bıllızlar Bağcılar Berberler,Baraklar, Beserler, Bekirler,Boyacılar, Bozaliler, Börekciler Böklüler, Bılızlar, Bıcolar, Böyükmehmetgil,
       -------------------------------
       (C)-  Camızlar, Camcılar, Canolar,Cafarlar,Camıcılar, Corcular,Cüllolar, Cillolar, Cennetler, Cırtıklar Ceritlibekirler,  Cüceler, Cuhlalar, Cüngülüler, Culhacılar, Cuhlaomarlar, Cılavlar,Cikolar, Cırıklar, Cıncıklar, Cingözler, Cılkçılar,
       ------------------------------
       (Ç)-  Çalgınlar, Çaparlar, Çavışlar, Çakallar, Çobanlar,
Çöllolar, Çömezler, Çörtolar, Çökelikler, Çukurlular, Çürükler, Çirişler, Çirkinler, Çiloğlanlar, Çil çavuşlar,
       ------------------------------
       (D)-  Daşolar, Dağarcıklar, Domurcuklar, Doruklar, Dırazlar, Dinsizler, Dilikler,Derenler,  Delimemişler, Deliyusuflar, Deliiprahimler, Dürtekler,Denalar, Delaliler, Develer, Delibaltalar, Demirciler, Delihacılar, Delallar,  
       ------------------------------    
       (E)-  Eseler, Eşeceler, Eşikler, Egililer, Egahlar,
       ------------------------------
       (F)-  Fakılar, Fakıhasanlar, FakıAhmetler, Fakıosmanlar, Filikler, Fişökeler, Firdesler, Fişekler,  
       -----------------------------
       (G)- Gargılılar,Gürükler, Gadir ağalar,Gabakcılar, Gavgazlar, Gavlaklar,Gıvrışlar, Garaveliler,Galenderler, Gerrolar, Garamemetler,  Garaahmetler,Garoğlanlar, Garipler, Gaziler Gazeller, Gadderler, Garagözler, Göy mıstıklar,Gocoğlanlar,Gocamanlar, Gulular, Gocaibişler,Gözüböyükler,Gırolar, Gırmıtlar,
Gurdolar,Gudümler, Gündeşler, Güssümler,Gödeler, Gücükler, Gübürler,Göyahmetler, Göyibrahimler, Gözeller, Gülâliler, Gırbolar, Gıdılılar, Gizirler, Gıcolar,
       ----------------------------
       (H)-  Havalar, Haccalılar, Hamızalar, Hasanmehmetler, Hacınohutlar Hacaalar, Hanifiler, Halimler, HalilAğalar, Halilibrahimler, Haydolar, Hafızlar, Halıkocalar,Hacıefendiler, Heybetli, Hıltolar,Hıltlar, Hüsükler, Hüsünler, Hıllavıklar, Hürüler, Hüsolar, Hüdolar, Hocoğlugil, Hocahasanlar, Hortlular, Heçbariler, Hortoğlugil, Honular, Hocalar, Homburluoğlu, Hökelekli, Heykeller, Heçbariler,
       ---------------------------
       (I)-  Irbıklar,Irahmalar, Irazılar,Irışvanlar, Irzalar,
       -----------------------------
       (İ)-  İnceağazlar, İbikler, İnceler, İncehacılar, İncecikler,İnekliler,İbikler, İbolar,İmamlar,İbişler,
        ------------------------------
      (K)-  Katırancılar,Kasımlar,Kartolar,Karacalar,
Kalaycılar,Kalenderler,Karagözler, Karaahmetler Karoğlangil, Karahasanlar, Karomarlar, Karabekirler, Karayusuflar, Kavallar, Karadölgil,  Karacoğlangil, Karamehmetgil, Karaosmanlar, Karamustafalar, Kekeçler, Kelalılar, Kebeliler, Kelolar, Kelekler, Kelibişler, Kelleciler, Kelsoylar, Kelmemmetler, Kelhüsüyinler, Kelveliler, Kelleciler, Keçeliler, Kelhasanlar, Kelkasımlar, Kelhacılar, Kelhavıslar,  Kelömerler, Keller, Kocoğlanlar, Kocalar, Köküler, Kocaibişler, Köseler, Köküler, Kötoğlanlar, Körhasanlar, Körbekirler, Körkösnü, Kömesöğütler, Kötüceler, Körhacılar Köseler, Kulular, Kurşunlar, Kurdolar, Küteyler,Kürdaligil, Kozolar, Küpeliler, Kıvraklar Kılıçaliler, Kıraliler, Kırhacılar, Kıribişler, Kıdılılar, Kıryusuflar Kıvraklar, Kıcolar, Kırklılar, Kıllılar, Kırahmetgil, Kozolar Kırbıyıklar, Kırveliler Kıryusuflar, Kirazlar, Kibarlar, Killiler,
        -------------------------------
        (L)- Lortolar, Löleciler,
        -----------------------------
       (M)-  Mamolar, Mahmutlar, Manoğlanlar, Mucuklar,Malogil,Memişler, Mıllalar, Mezolar, Müdürler, Memişler, Misirler,Möhürderler, Molozlar, Mucurlu, Mercikler, Meşkolar, Müftüler, Mıstolar, Mıstıkpaşalar, Mırımolar, Mizamlar,
         -----------------------------
       (N)-  Nalbantlar, Nariçigil, Nohutlar, Nurhaklılar Naharcılar,
         -----------------------------
       (O)-  Ozanlılar, Onbaşılar,
       -----------------------------
       (Ö)-  Özbekler, Öksüzler,
       -----------------------------
       (P)-  Padişahlar, Paşalar,Patlaklar, Patagil, Panikler, Poççular,Puluslar,Picolar, Pincolar, Pürçüklüler, Pendirler,Pirolar,
        -------------------------------
       (R)-  Recepler, Reşolar, Reziller,
        ------------------------------
       (S)-  Saroğlangil, Sarıoğlanlar, Sakarlar, Sarı İbrahimler, Sarı Memmetler Sarı Veliler, Sarızlar, Sarplar, Sarılar, Sağırlar, Salmanlar, Samolar, Sarıhüsünler, Saltolar, Sakallılar, Sürmeliler, Sürmeligözler, Semerciler, Solaklar,
       ------------------------------
       (Ş)-  Şeytanlar, Şıhlılar, Şaşgızlar,Şişikler Şaşkınlar,
       -------------------------------
       (T)-  Takavıtlar,Tonolar, Tavıtlar, Tosunlar, Tomaslar, Topuzlar,Tokolar, Tekeller, Topcular Topalosmanlar, Tohollar,Tonolar, Tolalar, Topallar, Tütüncüler,
Tingolar Tıdıklar, Tozarlar,Tekereler, Teslimeler,
        -------------------------------
       (U)-  Uruslar, Uzolar, Ustalar, Uyuzlar, Uzun oğlanlar, Uzunkızlar, Ufolar, Uzunlar,
        -----------------------------
       (Ü)-  Ütüsolaklar, Ümmusünler, Üçkıçlılar, Ümmetler,
        ------------------------------
       (V)-  Veli ağalar, Veli çavışlar, Vırıtlar, Vıllıklar Vırrıklar, Veliler Vijjikler,
       ------------------------------ 
       (Y)-  Yalancılar, Yanıklar Yamadağlı, Yavsılar, Yiroğlanlar Yumuklar, Yonuzlar, Yorulmazlar,Yağaplar,
        -----------------------------       
       (Z)-  Zarifler, Zomboğlugil, Zoraligil, Zeynolar, Zerzambıllar,
                          -----------------------------------
   Derleme Yılları 1960/2017
   Kaynak Kişi: Âşık Ali Ataş
        Yöre: Çağlayancerit
      Web’de geçen tüm yazılar yazara aittir.

            HELETE’DE KULLANILAN LAKABLAR
                  İsimden ve soy isimden gelen
                          Lakaplar alınmamıştır
                                                   --------------------
A
Abeş, Acem, Ağkız, Algın, Allı, Aloğlan, Altınbıyık, Annıaçık, Apan, Apık, Apo, Arab, Araboğlu, Arık, Ası, Âşık, Avara, Avdo, Ayı, Aynacı
--------------------
B
Baba, Badadik, Bal, Usta, Balıkçı, Baz, Bebek, Belecik, Benli, Berber, Beş, Kafa, Bıyık, Bıyıklı, Biricik, Bombacı, Boro, Bostancı, Bozgurt, Bozo, Bölömünü, Bubbala, Buco, Buvelek, Buzakçı,
--------------------
C
Cebelci, Cello, Cenik, Ceritkızı, Cıcıklı, Cırtık, Cino, Cinoğlan, Cipci, Cipgız, Civcik, Copo, Corcu, Cubbuk, Cücüklü,
--------------------
Ç
Çako, Çalgın, Çamırdan, Çapar, Çavuş, Çay, Çaycı, Çelik, Çete, Çiçik, Çinçil, Çini, Çiprek, Çirkin, Çirkinağa, Çitinik, Çivi, Çoban, Çolak, Comuk, Çökelekçi,
---------------------
D
Dadacı, Dadaş, Dado, Dalaksız, Dalo, Dalyarak, Danacı, Daşkelle, Dayı, Derviş, Deve, Dındır, Dınnak, Dikatan, Diko, Dillo, Dolma, Duzlu, Dükdükü, Düldül,
---------------------
E-F
Erişik, Eşgili, Evliya, Fakoğlan, Fasoğlan, Fıtıl, Fişek,
---------------------
G
Gabakçı, Gabiş, Gademağa, Gagacı, Gamalı, Gamer, Garaz, Garabaş, Garaboncuk, Garaboyun, Garaca, Garalök, Garoğlan, Gart, Gartiş, Garto, Gaşmer, Gavur, Gaydı, Gaymakam, Gaypak, Gaza, Gazak, Genzek, Gıco, Gıjjak, Gılçıklı Gıllı Gımık Gıpık Gır Gıras Gırbız Gırçıl Gırhoca Gırık Gırıkpiriç, Gıroğlan, Gırt, Gıvrış, Gıy, Gıygıttıran, Girgin, Gişoğlan, Goca, Gocalı, Gocoğlan, Goço, Godal, Godaz, Godduk, Golıırık, Goruluk, Gosga, Göydöl, Gözel, Gözüböyük, Gudümü, Gullü, Gurkçu, Gurt, Guşo, Gücük,
Gücük, Güdül, Gülgız, Güllü, Güllüköse, Gümük, Güpo, Güptü, Gürük,
---------------------
H
Hacey, Hacı, Hacılargızı, Hacoğlu, Haçeli, Hakkomaz, Halaç, Halas, Hamo, Haneden, Haney, Hatın, Havus, Hecin, Hınd, Hıntık, Hino, Hoca, Hosuk, Hübbüdo, Hüsülü,
---------------------
I-İ
Incık, Islık, İnat, İnce, İsgebe, İtgüden,
---------------------
K
Kasap, Katip, Kebeli, Keçik, Keçikçi, Kekeç, Kekkek, Kel, Kelle, Keloğlan, Kepekçi, Kepir, Kertikli, Kesik, Ketizmenli, Kıyış, Kilap, Kilik, Killi, Kirçik, Kirez, Kolige, Kömo, Kör, Köroğlan, Köse, Kösüklü, Köşker, Köten, Kötü, Kötüköşger, Kulak, Küllo, Kütüklü,
----------------------
L
Lafıırık, Leyli, Lılık, Lılo, Liklek, Lolo,
----------------------
M
Maasıt, Mamaç, garı, Mamıgır, Martini, Mayhoş, Metelikci, Mezoğlan, Mıçı, Mıdık, Mırsal, Morgız, Mühlüm,
----------------------
N
Nasır, Nını, Nuru, Nüu, Oğucu, Ohlu, Onbaşı, Oso
----------------------
P
Pala, Palik, Patla, Pamık, Pancı, Papak, Parcacı, Paşa, Patpat, Peder, Pir, Piriç, Posdallı, Poteşi, Pücük,
----------------------
R
Reçber,
----------------------
S
Safıya, Salto, Sarı, Sefil, Sefil lâlek, Sekil, Selli, Sert, Sertoğlan, Seydar, Somu, Söylemez, Sulu, Süllü, Sürmeli, Süt delisi,
-----------------------
Ş
Şah, Şark, Şaş, Şaşoğlan, Şalvarcı, Şekerusta, Şerro, Şıh, Şıhlı, Şiko, Şişgo,
------------------------
T
Tacım, Takalak, Tanaş, Tasak, Tatar, Tatarbaş, Tatoğlan, Tekci, Teymen, Tıdık, Tıngırcı, Tıraş, Tısmıklı, Tıtı, Titrek, Tomakalı, Toney, Topal, Toprakçı, Torbalı, Tosey, Tukul, Tustur, Tuyrak, Tüccar,
------------------------
U-Ü-V-Y-Z
Uluk, Uncu, Uzoğlan, Uzun, Uzungız, Ütük,Vijjik, Yaadalı Yamçılı Yan Yanık Yelatı Yeşil Yetim Yiğitbaba Yirik
YumukYusdi Zaza
------------------------
Kaynak Kişi Bilal ÖKSÜZCE

Hiç yorum yok: