SON DAKİKA     

18 Eyl 2014

İLÇEYE BAĞLI MAHALLELER:

                İLÇE’YE BAĞLI MAHALLELER

   HELETE MAHALLESİ
  Kahramanmaraş büyük şehir olmadan önce Helete ve Bozlar kasabaydı. 2014 yılından sonra bu kasabalar mahalle olmuştur.
 Helete, Çağlayancerit ilçesine bağlı bir belde iken şimdi mahalle olmuştur. Kahramanmaraş iline 117 km, Gölbaşı'na 22 km, Çağlayancerit ilçesine 17 km uzaklıktadır. Nüfusu, 2000 yılı verilerine göre 9.415 kişi Helete merkezinde yaşamaktadır. Mahallede 1200 hane vardır. 2008 ADNKS resmi verilerine göre nüfusu 6,093 kişidir.
    Helete; Cumhuriyet, Karadağ ve Yeşiloba mahallerinden oluşmaktadır. Osmanlı 16. yüzyıl tahrir defterlerinde Göynük'e bağlı bir köy olarak Helete adıyla geçmektedir. Helete 1968 yılında belde yapılmasıyla beraber ismi Düzbağ olarak değiştirilmiştir.
*****************************
   BOZLAR MAHALLESİ
    Bozlar, Çağlayancerit ilçesine bağlı bir mahalle. Kahramanmaraş iline 90 km, Çağlayancerit ilçesine 22 km uzaklıktadır. Nüfusu, 2000 yılı verilerine göre 1.896 kişidir Bozlar; Bayırlı, Saray mahallerinden oluşmaktadır.
    Bozlar Çağlayancerit Ilçesi sınırlarındaki bir kasabadır. Yurt dışına popülâsyona orantı bakımından rekor seviyede göç vermiş yerleşim birimlerinden bir tanesidir. Bozlar kültüründe çok önemli yer tutan yaylacılık son yıllarda turistik bir faaliyete dönüşmüş bulunmaktadır. Bozlar’ın nüfusu yaz aylarında ülkenin ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Bozlar’lıların akınına uğramaktadır. 2007 yılı içerisinde çok amaçlı bir köy evi tamamlanmıştır (Avrupa'da yaşayan Saray Mahallesi halkının ekonomik katkılarıyla.)Bayırlı Mahallesinin köy evinin inşaatı ise tamamlanarak 2008 yazında hizmete açılmıştır.
    Başta Kısık Vadisi olmak üzere doğal güzellikleri dikkat çekmektedir. Dokumacılık gibi yöresel el sanatları bütünüyle terk edilmiştir. Hayvancılık büyük ölçüde kan kaybetmiş, tarımsal alan ise eski önemini sürdürmektedir (kavak, şekerpancarı, buğday, domates). Kasabanın yas ortalaması (genç nüfusun ekonomik nedenlerle nüfus ihraç etmesi nedeniyle) hızla yükselmektedir. Genç nüfusun azalması etnoğrafik ögelerin genç kuşaklara aktarılmasını engellemektedir. Esas adı İbrahim Erdem’dir. Lakabına Kör İbo denilirdi. Önemli bir yöresel halk ozanı olarak yaşamını Bozlar'da sürdürmekte idi ancak 25 Mart.2015 tarihinde vefat etmiştir. Kul Ahmet mahlası meşhur olan halk ozanı Ahmet Kartalkanat' ta Bozlar’lıdır. Meşhur Seher Yeli türküsü bu ozanımıza aittir.
***************************
    BOYLU mahallesi: Eski adı (Merk)
    Muhtar Ahmet FİRDEVSOĞLU 
 Cep Telefonu: 0536 522 0552
Boylu mahallesini toplam nüfusu (451) olup İlçeye uzaklığı 9 km, Kahramanmaraş’a uzaklığı 50 Km. İlçenin güney batısında yer almaktadır. Mahalenin yolunun tamamı asfalt olup, içme suyu şebekesi, elektrik ve telefon mevcuttur. Sağlık evi mevcut olup, sağlık personeli yoktur. 2 İlköğretim Okulu, 2 camisi bulunmaktadır. Mahallede tarım ve hayvancılık yeterli seviyede yapılmaktadır. Mahalle yaklaşık 300 yıllık tarihe sahiptir.
--------------------------------
   SOĞUKPINAR  (eski adı Hombur)
   Önceleri mahallenin ismi Hombur olarak geçerdi 1990 lı yıllarda Soğuk pınar olarak ismi değiştirildi.  Toplam nüfusu  (817) olup, İlçeye uzaklığı 10 km, Kahramanmaraş’a uzaklığı 65 Km. Mahalle yaklaşık 350 hane olup İlçenin batısında yer almaktadır. Mahallenin yolunun 55 km. asfalt olup, ilçeye ulaşım yol stabilizedir. Denizden yüksekliği 1500-1800 metredir. İçme suyu şebekesi, elektrik ve telefon mevcuttur. 3 İlköğretim Okulu, 1 camisi bulunmaktadır. Mahallede tarım ve hayvancılık yeterli seviyede yapılmaktadır.
----------------------------------
   KÜÇÜKCERİT
   Küçükcerit mahallesinin toplam nüfusu  (1784) olup, İlçeye uzaklığı 13 km, Kahramanmaraş’a uzaklığı100 Km. İlçenin kuzey doğusunda yer almaktadır. Mahallenin yolunun tamamı asfalt olup, içme suyu şebekesi, elektrik ve telefon mevcuttur. Sağlık evi mevcut olup, 1 ebe görev yapmaktadır. 1 İlköğretim Okulu, 1 camisi bulunmaktadır. Mahalede halıcılık tarım ve hayvancılık yeterli seviyede yapılmaktadır. Aksu suyunun çıkış yeri Küçükcerit Mahallesi sınırları içerisinde olup, güzel mesire yerleri bulunmaktadır İlçeye bağlı Küçükcerit Mahallesinde ortaya çıkan mozaik kalıntıları yörede yerleşimin M.S. 3–4.ü yüzyıla dayandığını göstermektedir. Daha önce yerleşimin olup olmadığının anlaşılması bu yörede yapılacak arkeolojik kazılara bağlıdır. Oğuzların Ceridoğulları boyundan olan halkın bölgeye yerleşimi, Türklerin Anadolu ya göçleriyle paralellik göstermektedir. Cerit Selçuklu Devletinin hâkimiyetinden Sonra Osmanlı İmparatorluğu topraklarında kalmıştır. Kurtuluş Savaşı esnasında herhangi bir işgale maruz kalmamıştır.
 --------------------------------
   ORUÇPINARI (eski adı kötüköy) 
   Oruçpınarı mahallesinin toplam nüfusu  (706) olup, İlçeye uzaklığı 25 km, Kahramanmaraş’a uzaklığı 55 Km. İlçenin güneyindeki öksüz dağının güney eteğinde yer almaktadır. Bu mahalede yaşayan halk daha önce Ç.Cedit’ten bölünerek buraya yerleşmişler Mahalenin yolunun 17 km’si asfalt olup, diğer kısmı Stabilizedir.  İçme suyu şebekesi, elektrik ve telefon mevcuttur. 1İlköğretim okulu, 1 camisi ve sağlık ocağı vardır 1 ebe 1 hemşire görev yapmaktadır. Mahallede halıcılık tarım ve hayvancılık yeterli seviyede yapılmaktadır
----------------------------------
    KÜÇÜKÜNGÜT (Eski adı (Miliyanlı)
    Küçük üngüt mahallesinin toplam nüfusu  (900) olup, İlçeye uzaklığı 25 km, Kahramanmaraş’a uzaklığı 95 Km. İlçenin Güneydoğusunda yer almaktadır. Mahallenin yolunun tamamı  asfalttır.  İçme suyu şebekesi, elektrik ve telefon mevcuttur. 1 İlköğretim Okulu bulunmamaktadır. Mahallede tarım ve hayvancılık az seviyede yapılmaktadır
---------------------------------
   KALE 
    Kale mahallesinin toplam nüfusu  (771) olup İlçeye uzaklığı 20 km, Kahramanmaraş’a uzaklığı 63 Km. İlçenin batısında yer almaktadır. Mahalle yolunun 12 km’si asfalt olup, diğer kısmı Stabilizedir.  İçme suyu şebekesi, elektrik ve telefon mevcuttur. 2 İlköğretim Okulu, 3 camisi bulunmaktadır. Mahallede tarım ve hayvancılık yeterli seviyede yapılmaktadır.
-----------------------------------
   ZEYNEPUŞAĞI  
    Zeynep uşağı mahallesinin toplam nüfusu  (12A) olup, İlçeye uzaklığı 20 km, Kahramanmaraş’a uzaklığı 50 Km. İlçenin güneyinde yer almaktadır. Mahalle yolunun 15 km’si asfalt olup, diğer kısmı Stabilizedir.  İçme suyu şebekesi, elektrik ve telefon mevcuttur. 1 İlköğretim Okulu bulunmaktadır. Mahallede tarım ve hayvancılık yeterli seviyede yapılmaktadır
----------------------------------
   EMİRUŞAĞI 
   Emir uşağı mahallesinin toplam nüfusu (82) olup İlçeye uzaklığı 17 km, Kahramanmaraş’a uzaklığı 43 Km. İlçenin güneyinde yer almaktadır. Mahallenin yolunun tamamı asfalt olup, içme suyu Şebekesi, elektrik ve telefon mevcuttur. İlköğretim okulu bulunmamaktadır. Mahallede tarım ve hayvancılık yeterli seviyede yapılmaktadır
------------------------------------
   BÖLÜKDAMLAR
   Bölük damlar mahallesinin toplam nüfusu  (45) olup, İlçeye uzaklığı 24 km, Kahramanmaraş’a uzaklığı 50 Km. İlçenin güneyinde yer almaktadır. mahalle yolunun 15 Km.si asfalt olup, diğer kısmı Stabilizedir. İçme suyu şebekesi olmayıp, mahalle çeşmesi mevcuttur. Elektrik ve telefon mevcuttur. 1 İlköğretim Okulu mevcut olup, ancak eğitim öğretim yapılmamaktadır. Öğrenciler taşımalı eğitimle eğitim yapmaktadır.  Mahallede tarım yeterli seviyede, hayvancılık ise az seviyede yapılmaktadır.
**************************************
    MAHALLE MUHTARLARI VE TELEFONLARI
 Helete Cumhuriyet: Mahallesi Muhtarı Kadir Vizir
Gsm: 0536 729 2176
---------------------------
Helete Karadağ: Mahallesi Muhtar 0539 574 9284
------------------------------
Helete Yeşilova Mahallesi Muhtar 0537 470 4625
---------------------------------
Bozlar Saray Mahallesi: Muhtar 0535 574 5449
----------------------------
Bozlar Güzelyurt Mahallesi Muhtar 0535 2191661
--------------------------------
Bozlar Bayırlı Mahallesi Muhtar 0536 776 9913
------------------------------
Fatih Mahallesi: Muhtar  0543 652 3891
-----------------------------
İstiklal Mahallesi: Muhtar 0537 777 8739
-----------------------------
Boylu 0536 522 0552 (eski adı Merk)
----------------------------
Engizek Muhtarı: 0536 898 6478
------------------------------
Soğukpınar 0538 634 3670 (eski adı hombur)
----------------------------
Kale Muhtarı 0534 291 2227
----------------------------
Küçükcerit Muhtarı: 0530 849 4306
----------------------------
Oruçpınarı 0538 930 9097 (Eski adı kötüköy)
----------------------------
Akdere Muhtarı 0507 997 5362
-----------------------------
Aksu Muhtarı 0534 554 3988                        
                                         ----------------------------------

                                        Güncelleme:20.Nisan.201

Hiç yorum yok: