KAYBETTİKLERİMİZ
KAYBETTİKLERİMİZ
Ramazan Sakallı Çalgın Ahmet Oruç Vizir Ali Karasu İsmail Altun Ayşe Balaban Çürük Eşe Avcı Hatice Sağlam Ali Sarıaltın Gülseren Köker Fatma Küçük Mustafa Ünal Mahmut Hüseyin Fatma Sakallı Meryem Kelleci Bahaettin Karakoç Cennet Dolgun Emine Demir Yusuf Şahan Sultan Kaya Hatice Çelik Dursun Elmas Yanık Osman Mehmet Uyan Hüsne Önaran Süleyman Danışman Mustafa Tekin Şerif Karabıyık Kıdılı Mehmet Mustafa Yiğit Zeynep Kekil (Besi) Eşefatma Resim Fatık Kuzu Fatih Güngör (şehit) Cafar Ali Vırıt (helete) Meryem İğde Elif Keklicek Süleyman Demir Seda Güney Usta Ali Onaran Ahmet Götürmen Elif Çolak Hasan Kekil Ali Temizyürek Fadime Zorkun Ayşe Çakıl Sultan Erdinç Solak İbrahim Sakar Ali Tatlı (Tekere Ali) Vakkas Küpelikılınç Ayşe Vırıt Uğur Kekil Aloca Yusuf Gök Muhammet Çokak Adem Karagöz Mehmet Kayaakay Orhan Sürmen Memiş Tekerlek Veli Çadır Sultan Çetinkaya Mustafa Çağlar Elif İğde Ayşe Yorulmaz Yusuf Kurt Hüsne Kurt Fadime Mısır Mehmet ENGİZEK Şerif Bozdere Fatih Bozdere Emine Bozdere Hatice Sakallı Karamemiş Kuş Hasan Nurhak İbrahim Zorgün Kemal Yavuz Veli Onay Durmuş Üstün (berduş) Elif Öztürk Ahmet Çolak Elif İncecik Sema Çalışkan Kuyumcu Yaşar Uyan Ümmühanı Kelleci Tosun Ali Elif Özbek Fakı Ahmet Koraycan Kırıcı Kara Ali Döş Demirci Abdullah Mehmet Göker Derviş Elif Zorkun Hacıyusuf Kekil Ayşe Ibrık Güler İsmail Küçük Mesut Canlı Mahmut Barak Onbaşı İbrahim Filiz Elif Filiz Onbaşı Hasan Hatice Filiz Ayşe Filiz Ibrık Funda Rande Fatma Karasu Hakan Tolga Yiğit Kalander Battal Şerif İğde Eşe Fatma Yaman Zeynep Tekerek Durdu Kuru Yusuf Güler Sinan Aksu Nihal Dere Ahmet Çetinkaya Zeynep Sağlam Koko Süleyman Bozali Eşefatma Demirci Fatma Ayşe Berk Hacı Cuma Çolak Köto Mehmet Kırıcı Vırıt Veli Onaran Azıkçı Süleyman Mehmet Devecioğlu Hatice Dönmez Zeynep Yiğit Mustafa Tekel Elif Damar İbrahim Çolak Şerf Mehmet Unç Ahmet Öksüz (müdür) Ayşe Güneş Elif Çetinkaya Cennet Yaman Ahmet Uzun Ormancı Ali Hilal Berker Babaco Süleyman Memiş Ahmet Kalaycı Mustafa Hatice KARDEŞ Çavış Mehmet EşeFatma Avcı Keçeli Ramazan Hasan Filiz Hatice Filiz Mehmet Kınalı Ayak Hasan Demir Doruk Veli Tekin Yakup Elmas Ahmet Aydemir Cennet Çakıl Fadime Yıldızlı Faruk Tükel Yusuf Engizek Mustafa Engizek Eyyup TEKEL Fatma Kaval Tatar Durmuş Ahmet Karasu Zeynep Ibrık Nurhaklı Mehmet Mehmet Gökburun Ali Kelleci Ayşe İĞDE Kekeç Mustafa Kasap Ahmet Zorkun Reşit DODAK Gazi Veli Yıldızlı Elif ÇAKIL Veli Onaran İbik Mehmet KARAÇAVIŞ Zeynep BADDAL Osman BADDAL GÜLBEN Aydemir Nalbant Mehmet Kader Arkadaşları Mehmet Ataş (eco) Saltoğlu Kasım Altun Rabia KÜÇÜK Ramazan Onaran Samo Gadder Altın Ali Kuzu (paşa Ali) Hatice ÇELİK Nadir Kurt Fatma Kurt Mehmet Kurt Ahmet Kurt Hacce Kurt Yusuf Kurt EşeFatma Kurt Hatice Kurt Hüsne Kurt Elif Temizyürek Karaca Musa Çetinkaya İbrahim ERDEM Süleyman ERSUS Haccalı Mehmet Dolgun Eşe Dolgun Mehmet KÖKÜ (topçu) Şerif DİNLER İbrahim DİLİK Mehmet KÖKER (memur) Mercen ÇAKIL Havva ALTUN Ayşe KAVAL Ayşe ÖZBEK Salman ÇELEBİ İbiş KEKLİCEK Mehemet ÖZBEK Musa SÜRMEN Mehmet KÜTÜK Ramazan KIZILKAYA Erdem ÖCAL Durmuş İĞDE Hatice BERKER Zeynep ÇİRKİN Hasan KIZILKAYA Ali IBRIK (Kasım Ali) Yusuf Doğanpınar İsmail ÇAKIL (Apıl Mehmet) Kazım Kırıcı DORUK HÜSEYİN Demirci Mehmet Tohol İbrahim Hafız Doğanpınar Bahar Yiğit Gizir Ali Rende Sakallı Ali ÜNAL RECEP HASAN Vakkas Kozak Fatık Kozak Eşe Fatma ÜSTÜN Elif ARAS Mehmet KÜÇÜK Hüsne KEKİL Mehmet Güler Halil GÜLER Mehmet GÜLER Meryem GÜLER Veli GÜLER Ahmet GÜLER Mustafa GÜLER Memiş GÜLER Ahmet GÜLER Veli GÜLER İbiş GÜLER (Paşa) Ali GÜLER Elif GÜLER Ayşe GÜLER Babaco İbrahim Yiğit Entari Süleyman İbrahim KEKİL Ali ELMAS Mehmet DAMAR Elif AYDEMİR Ayşe AYDEMİR Ahmet BABUCCU (hocoğlu) Şerif YALÇIN Hatice ENGİZEK Mustafa DEMİRCİ Veli SİVRİ Hatun RESİM Mehmet DEVE Duran DEVE Necati KEKİL Kara Mehmet Ali Fatma DEVE Elif NURHAK Adem KEKEÇ Cennet Altun Ali KOCA (mamıkır) Fatma SAKALLI Ahmet Altın (Mardan) Veli ŞAHAN Ayşe BERK (ebili) Cennet Altun (Çavış Cennet Vırıt Yusuf Elif YURDAGÜL Eşe KEKLİCEK Fadime BULUR Mehmet İĞDE Ahmet Kızılseki (EgiliAhmet) Halil ONARAN Ali Kekeç (şeytan Ali) Hacı GÖK (Aloca Hacı) Serkan TUNÇ Zekeriye Doğanpınar Elif BİLGÖZ Fadime YALÇIN Halil ÇAKIL (Dana Halil) Güley YEL Teslime ÇAĞRICI Pürçüklü Ahmet Hayrullah Engizek ŞEHİT Cafar Ali SÜRMEN Elif YURTAL Murat GÜNEŞ Arif Ali Yavuz Gülatın KÜTÜK Keçeli Ahmet Kara Mehmet ÖKSÜZ Tekere Yusuf Baysoy İbrahim RESİM Mustafa RESİM Hacı Mehmet YILÖNÜ Karto Ali Çakıl Babaco Mehmet Emiş ŞAHAN Mehmet KIRICI Hacı Ali ÇOLAK 2 Yaşlı DEDE Pendir M. Yalçın Hacı Yusuf Yalçın Mehmet Yalçın Mehmet Yalçın (çürük) Ayşe ŞİŞMAN Cuma TUNÇ Karaaz Ümmusün Fadime ÇEDENE Cebrail KÖK Abdullah BAYKURT Sultan BERKER Hatice BERKER Yakup ÇAĞRICI Pakize BERKER Hüseyin BERKER Mehmet BERKER Süleyman BERKER Durmuş BERKER Zeynep YILDIZLI Hasan YILDIZLI Nurdane ÇOLAK Mıstık ERİNCİ Mehmet KISA (tola) Mehmet ENGİZEK Havva UZUN Mehmet CIRIK Mustafa Doğanpınar Veli Çavış Ahmet Garip Mehmet ve Eşi Ömer Ali ÜNAL Ömer Mehmet ÜNAL Mehmet ÜNAL Cennet Sürmen Nuh BATTAL Ömer Karataş Mustafa KAVAL Piro DURAN İsmail ZORKUN Fadime OZAN Semerci Ali AÇIKGÖZ Seher AÇIKGÖZ Ömer AÇIKGÖZ Elif AÇIKGÖZ Halime HATUN Veli ATAŞ Fadime ATAŞ Mehmet ATAŞ Fadime ATAŞ Yusuf ATAŞ Mustafa YEŞİL Şerif YEŞİL Salman YEŞİL Bahar YEŞİL Bahar YEŞİL Ali Dede Ve Eşi Derviş Ali’nin Ali Sinan YILÖNÜ Güllü İbrahim Hatice KOYULMUŞ Tuğba KELLE İlyas KELLECİ Fakı Gökburun Teslime GÖKBURUN Mevlit GÖKBURUN İsmail Gökburun Hasan Gökburun İbrahim ARAS Veli ARAS (cıdıl) Mehmet BERK (Cahal) Mehmet Berk Ökkeş Berk Mehmet ARAS Cennet ARAS Fatma ARAS Veli İNCECİK Ahmet İNCECİK Murat İNCECİK Ali ÖZTÜRK Ahmet İĞDE Abizerlerin HOCA MEŞKO Resul KÜTÜK Hava HASAN Cılav KASIM Hava DEMİR Denanın HANIMI Mehmet DEREBENT Yusuf DEREBENT Karahasan DEREBENT

10 May 2011

Geçmiş Y. kaybettiklerimiz

        EDİNDİĞİM BİLGİLERE GÖRE 1990 – 2014
                       YILLARI ARASINDA
             Ç.CERİT GENELİNDE ÖLENLER

     1990 Yılında 148 kişi öldü
     1991 Yılında 128 kişi öldü
     1992 Yılında 137 kişi öldü
     1993 Yılında 153 kişi öldü
     1994 Yılında 158 kişi öldü
     1995 Yılında 133 kişi öldü
     1996 Yılında 151 kişi öldü
     1997 Yılında 129 kişi öldü
     1998 Yılında 158 kişi öldü
     1999 Yılında 156 kişi öldü
     2000 Yılında 133 kişi öldü
     2001 Yılında 128 kişi öldü
     2002 Yılında 156 kişi öldü
     2003 Yılında 191 kişi öldü
     2004 Yılında 101 kişi öldü
     2005 Yılında 124 kişi öldü
     2006 Yılında 086 kişi öldü
     2007 Yılında 120 kişi öldü
     2008 Yılında 241 kişi öldü
     2009 Yılında 122 kişi öldü
     2010 Yılında 119 kişi öldü
     2011 Yılında 275 kişi öldü
     2012 Yılında 117 kişi öldü
     2013 Yılında 107 kişi öldü
     2014 Yılında 129 kişi öldü
       TOPLAM: 3600 kişi

     GEÇMİŞ YILLARDA KAYBETTİKLERİMİZ

     Fadime TEKEL   (Solak Mıstığın Eşi)
Çağlayancerit fatih mahallesinden Solak mıstıK’ın eşi Fadime Hatun doğum esnasında hayatını kaybetmiştir. Merhume’ye yüce Allahtan rahmet geride kalan dostlarına hısım akrabalarına tüm tanıyanlara ayrıca acılı ailesine sabırlar ve baş sağlığı diliyoruz.
Ölüm Tarihi: 31.03.1959
  ********************

       Salman ENGİZEK  (Salman kâhya)
Çağlayancerit İstiklal Mahallesinde ikamet eden Salman kâhya lakaplı Salman ENGİZEK 16.06 1961 tarihinde Cuma namazından çıkıp evine geldiğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir. Merhum’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Geride kalan yakınlarına dostlarına ve tüm tanıyanlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Eski Belediye başkanı Nazım ENGİZEK’İN Babasıdır.
Doğum tarihi: 01.07.1909
Ölüm tarihi: 16.06.1961
*********************

     Ayşe KURT
Çağlayancerit Fatih mahallesinden Garaveli Ali kızı Yusuf KURT’UN eşi Ayşe Hanım hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhume’ye Allahtan rahmet geride kalan dost ve akrabalarına tüm tanıyanlara ayrıca acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Ölüm Tarihi:01.10.1973
  *******************

     Hatun KUŞ   (Hasan Mehmet’in Eşi)
Ç.Cerit ilçesi istiklal mahallesinde ikamet eden Hatun KUŞ vefat etmiştir merhumeye Allahtan rahmet geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Ölüm tarihi:10.07.1975
  *******************

       Ali YARBAŞ  (Kara Veli Ali)
Çağlayancerit Fatih Mahallesinde ikamet eden Kara Veli Ali lakaplı Ali YARBAŞ 17.05.1975 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhum’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Geride kalan yakınlarına dostlarına ve tüm tanıyanlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum yılı: 1327
Ölüm tarihi: 17.05.1975
*********************

     Zöhre YILDIZLI   (Büyük Gazi Hasanın eşi)
Çağlayancerit ilçesi fatih mahallesi’nde ikamet eden büyük gazi hasan yıldızlı’nın eşi Zöhre Hatun Vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allahtan rahmet Geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına ve tüm tanıyanlarına ayrıca acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum Tarihi: 02.06.1912
Ölüm Tarihi:02.07.1978
  *******************

      Yakup BULUR    (boynu eğri Yakup)
Çağlayancerit ilçesi Akdere Mahallesinde ikamet eden Boynu eğriler sülalesinden Yakup Bulur. Bir süre akdere Mahallesinde esnaflık yaptı hemen, hemen akderenin ilk esnaflarından biri idi halk tarafında sayılıp sevilen biriydi. Bir müddet sonra rahatsızlandı birkaç yıl rahatsızlık çekti 21 Mart 1979 yılında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum’a Allah’tan rahmet geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına tüm tanıyanlarına sabırlar diliyoruz. Acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum Tarihi 01.01.1927
Ölüm Tarihi: 21.03.1979
*********************

       Ali KEKİL  (Lakabı Duran Ali) 
Çağlayancerit Fatih Mahallesinde ikamet eden Kır Hacılar sülalesinden Duran Ali KEKİL Ç.Ceritin en eski esnaflarından biriydi. 18.05.1982 Tarihinde vefat etmiştir. Merhum’a Allahtan rahmet yakınlarına dostlarına tüm tanıyanlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Duran Ali KEKİL Eski belediye başkanı Hasan KEKİL’in Babasıdır.
Doğum yılı: 1909
Ölüm tarihi: 18.05.1982
*********************

     Kemal ERTEM   (Süleyman ve Teoman’ın babaları)
Çağlayancerit İlçesi Fatih mahallesinde ikamet eden fakılar sülalesinden olan Kemal ERTEM 20 yıla yakın il encümen’liği yapan bu merhum Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum’a Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz Tüm tanıyanlarına ve hısım akrabalarına ayrıca acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum: 1925
Ölüm Tarihi 04.10.1980
********************

    Mehmet KUŞ   (Hasan Mehmet)
Ç.Cerit ilçesi istiklal mahallesinde ikamet eden Mehmet KUŞ vefat etmiştir merhuma Allahtan rahmet geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Ölüm tarihi:23.06.1984
  *******************
 
    Hacı KAYAR    (Tohol Hacı)
Ç.Cerit ilçesi istiklal mahallesinde ikamet eden Hacı KAYAR bir müddet cerit muhtarlıklarında birkaç dönem köy bekçiliği yapmış olan Hacı KAYAR vefat etmiştir merhuma Allahtan rahmet geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum Tarihi: 01.07.1915
Ölüm tarihi:14.04.1984
  *******************

     Ali Şahan  (Bıyıklı Ali)
Çağlayancerit ilçesi Fatih mahallesinde ikamet eden Bıyıklı Veli’nin oğlu Ali ŞAHAN Elçilik yapardı Adana’ya Pamuk toplatmak için Ç.Cerit’ten amele götürmüştü Adana geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Merhum’a Allahtan rahmet diliyoruz geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına ve tüm tanıyanlarının başı sağ olsun. Ayrıca acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum yılı:  1954
Ölüm Tarihi: 1984
  ********************

       Güley ENGİZEK  (Salman kâhya’nın eşi)
Çağlayancerit İstiklal Mahallesinde ikamet eden Güley ENGİZEK 18.04.1985 tarihinde Vefat etmiştir. Merhum’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Geride kalan yakınlarına dostlarına ve tüm tanıyanlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Eski Belediye başkanı Nazım ENGİZEK’İN annesidir.
Doğum tarihi: 01.07.1920
Ölüm tarihi: 18.04.1985
*********************

    Mehmet ATAŞ  (Ecevit)
Çağlayancerit ilçesi İstiklal mahallesi’nde ikamet eden 2 çocuk babası Ecevit lakaplı Veli Oğlu Mehmet ATAŞ Kendi kullandığı 50 NC arabasının Akçalar yakınlarında arka tekerlerinin fırlamasıyla Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmiştir Bu merhuma Yüce Allahtan rahmet Geride kalan acılı ailesine dostlarına tüm Tanıyanlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum Tarihi:15.12.1949
Ölüm Tarihi:   13.09.1986
  *********************

    Hacce  ATAŞ   (Mucuk Kasımın eşi)
Çağlayancerit ilçesi Fatih mahallesinde ikamet eden Hacce ATAŞ vefat etmiştir. Merhum’a Allah’tan rahmet geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Ölüm Tarihi: 23.01.1987
  ********************
 
     Mustafa Ataş  (Ataş Ahmet’in oğlu)
Çağlayancerit fatih mahallesinde ikamet eden ateşler sülalesinde Ahmet Ataş’ın oğlu Mustafa 5.5.1989 Tarihinde geçirdiği tarfik kazasında hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allahtan rahmet geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına baş sağlığı diliyoruz
Doğum Tarihi: 11.06.1972
Ölüm Tarihi: 05.05.1989
*********************

     Güllü İBİK   (İbik Salman’ın Eşi)
Çağlayancerit istiklal mahallesinde ikamet eden İbik Salman’ın eşi Güllü Hatun vefat etmiştir. Merhum’a Allah’tan rahmet geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına sabır baş sağlkığı diliyoruz.
Ölüm Tarihi: 19.09.1990
 ********************

     Ahmet YİĞİT   (Çolak Süleyman’ın Oğlu)
Çağlayancerit İstiklal Mahallesinde ikamet eden Çolak Süleyman’ın oğlu Ahmet askerliğinde onbaşı rütbesi takınmıştı 1991 yılında Şırnak’ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuştu. Bu şehit’imize Allah’tan rahmet geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına sabırlar diliyoruz.
Doğumu yılı 1970
Ölüm Tarihi: 03.06.1991
  ********************
 
     Mehmet Yılönü   (Yelo Mehmet)
Çağlayancerit ilçesi istiklal Mahallesinde ikamet eden Yelo’lar sülalesinden Hacı Yelo Mehmet’in oğlu Mehmet YILÖNÜ vefat etmiştir merhuma yüce Allah’tan rahmet diliyoruz Geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına ve tüm tanıyanlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Ayrıca acılı ailesinin acılarını paylaşır sabır ve baş sağlığı diliyoruz…
Doğum tarihi: 15.05.1948
Ölüm tarihi: 05.05.1991
*******************

     Mustafa Kekil   (VALİ)
Çağlayancerit ilçesi fatih Mahallesinde ikamet eden Aslen Kır hacılar sülalesinden olan Mustafa KEKİL bir müddet çiftçilik ile uğraştı ilçe halkı tarafından sevilip sayılan bir kişiliğe sahip idi. Cerit Halkı kendisine Sayın Vali’m derlerdi. Son yıllarında rahatsızlandı rahatsızlığına birkaç yıl direnebildi. Ve 1991 Yılında hayatını kaybetti. Tüm Çağlayancerit halk’ı ardından ağladı. Merhum’a ALLAH’TAN rahmet diliyoruz geride kalan dostlarına ve tüm tanıyanlarına hısım akrabalarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Ayrıca acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum Yılı: 1929
Ölüm Yılı: 05.11.1991
*******************

     Hasan YILDIZLI  (Büyük Gazi Hasan)
Çağlayancerit ilçesi fatih mahallesi’nde ikamet eden büyük gazi hasan yıldızlı Vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allahtan rahmet Geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına ve tüm tanıyanlarına ayrıca acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum yılı: 1320
Ölüm Tarihi:  13.06.1992
  ********************

     Yusuf KOZAK    (Çiloğlan Yusuf)
Ç.Cerit ilçesi istiklal mahallesinde ikamet eden Yusuf Kozak Geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allahtan rahmet geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum yılı: 1927
Ölüm tarihi:1992
  *************

     Cennet DİNLER    (Bekir Yusuf’un eşi)
Çağlayancerit ilçesi istiklal mahallesinde ikamet eden cennet DİNLER Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum’a Allah’tan rahmet geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına sabır baş sağlığı diliyoruz.
Doğum yılı: 1926
Ölüm Tarihi: 28.05.1992
  ********************

     Salman Güneş    (Kerem Salman)
Çağlayancerit ilçesi istiklal mahallesinde ikamet eden Mollalar sülalesinden Salman Güneş 1969 yıllarında akli dengesini yitirmiştir mecnun gezen Salman İlçeye bağlı Akdere mahallesinde yüksek gerilim direğine çıkarak elektriğe çarpılarak öldü Merhum’a Allahtan rahmet diliyoruz geride kalan yakınlarına dost akrabalarına ve tüm tanıyanlarına sabır diliyoruz ayrıca acılı ailesine baş sağlığı diliyoruz.
Doğum Tarihi 11.04.1940
Ölüm tarihi: 06.06.1997
*******************

     Hasan Durur    (Poççu Hasan)
Çağlayancerit ilçesi fatih mahallesinde ikamet eden postçular sülalesinden Hasan Durur vefat etmiştir. Merhuma Allahtan rahmet geride kalan yakınlarına Dost ve akrabalarına ve tüm tanıyanlarına sabır diliyoruz. Ayrıca acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum yılı: 1327
Ölüm Tarihi: 20.06.1994
********************
      
     Mustafa YURTAL (Sazcı Mıstık)
     Fatih mahallesinden sazcı mıstık yurtal vefat etmiştir.
Merhum’a Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz geride kalan yakınlarına tüm tanıyan dostlarına hısım akrabalarına ve acılı ailesine baş sağlığı ve sabır diliyoruz…
Doğum yılı: 1948
Ölüm tarihihi: 26.01.1996
********************

     Elif Demiröz    (Kör Hasan Mehmet’in eşi)
Çağlayancerit ilçesi Fatih mahallesinde ikamet eden Körhasanlar sülalesinden olan Mehmet DEMİRÖZ’ün eşi Elif Hatun vefat etmiştir Vefat etmiştir. Merhum’a Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz geride kalan yakınlarına tüm tanıyan dostlarına hısım akrabalarına ve acılı ailesine baş sağlığı ve sabır diliyoruz.
Doğum tarihi: 01.07.1920
Ölümü: tarihi: 28.09.1994
****************

     Bahar Onaran  (Sıhıya mıstığın eşi)
Çağlayancerit ilçesi Fatih mahallesinde ikamet eden Ahmet ağalar sülalesinden Mehmet oğlu Sıhıya Mustafa Onaran’ın eşi Bahar hatun Vefat etmiştir. Merhume’ye Allah’tan rahmet diliyoruz. Geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına tüm tanıyanlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Ayrıca acılı ailenin acılarını paylaşır sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum tarihi: 02.03.1940
Ölüm Tarihi: 10.12.1995
*********************

     Fadime ATAŞ    (Ateş Veli’nin eşi)
Çağlayancerit ilçesi Fatih mahallesinde ikamet eden Veli Ataş’ın Eşi Fadime Hatun vefat etmiştir. Merhume Yüce Allahtan rahmet Geride kalan acılı ailesine tüm dost ve akrabalarına tanıyanlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Fadime Ataş Benim annemdir. Âşık Ali Ataş
Doğum Tarihi 1327
Ölüm Tarihi: 25.01.1996
  ********************

     Emine Yavuz     (Arif Emine)
Çağlayancerit ilçesi akdere mahallesinde ikamet eden Arifler sülalesinden Arif Yavuz’un eşi Emine hatun vefat etmiştir. Merhum’a yüce Allah’tan rahmet diliyoruz Geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına ve tüm tanıyanlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Ayrıca acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum tarihi: 01.01.1933
Ölüm tarihi: 29.01.1996
********************

    Vakkas Yılönü  (Yelo Vakkas)
Çağlayancerit ilçesi istiklal mahallesinde ikamet eden Vakkas Yılönü’yü meydanlarda
Göremeyen komşuları şüphelenirler gidip kapısını çalarlar. Komşuları yine sonuç alamazlar En sonu yattığı odanın kapısını kırarak odaya girerler. Yatağında yatan cansız bir bedenle karşılaşırlar Mevsimin kış olması nedeniyle ısınması için tüp ile çalışan katalitik sobasını yakıp öylece uykuya dalmış ve bir daha da uyanamamıştır. Merhum’a Allah’tan rahmet diliyoruz geride kalan yakınlarına dost akrabalarına ve tüm tanıyanlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Ayrıca acılı ailesinin acılarını paylaşır sabır ve baş sağlığı diliyoruz…
Doğum tarihi: 01.07.1921
Ölüm tarihi: 12.02.1996
********************

     Yusuf Kelle   (Kalycı Yusuf)
Çağlayancerit ilçesi İstiklal mahallesinden Kalaycı Yusuf lakaplı Yusuf KELLE Söğütlü durağında ikamet ederdi orada vefat etmiştir merhum’a Allahtan rahmet geride kalan eş dost ve akrabalarına tüm tanıyanlarına sabır diliyoruz ayrıca acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum yılı: 1909
Ölüm Tarihi 10.09.1997
********************

     Nazmi TÜKEL
    Çağlayancerit ilçesi fatih mahallesinden fakılar sülalesinin ileri gelen kişilerinden olan Nazmi TÜKEL Çağlayancerit Halkı tarafından sevilip sayılan bir büyüğümüz idi. Her mecliste sözü dinlenen bu insan bir dönem köyde Muhtarlık yapmıştır. O dönemlerde Türkiye genelinde uzun dalga Ankara radyosu yayında idi.  
    Köy halkı radyonun ne olduğunu bilmez iken Köye ilk radyoyu getiren köy halkını radyo ile tanıştıran insanlardan biri idi. 1971 Yılında Köyden Kahramanmaraş’a taşında 1997 yılında rahatsızlandı 15 Ekim 1997 Tarihinde Kahramanmaraş’ta Hakkın rahmetine kavuştu kendisinin vasiyeti üzerine evlatları cenazesi Çağlayancerit’e getirilerek tarihi ilçe mezarlığında toprağa veridi.
     Merhuma yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına ve tüm tanıyanlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Ayrıca acılı ailesinin acılarını paylaşır sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum yılı: 1332
Ölüm Tarihi: 15.10.1997
*******************

     Mehmet Demiröz     (Körhasan Mehmet)
Çağlayancerit ilçesi Fatih mahallesinde ikamet eden Körhasanlar sülalesinden olan Mehmet DEMİRÖZ Vefat etmiştir. Merhum’a Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz geride kalan yakınlarına tüm tanıyan dostlarına hısım akrabalarına ve acılı ailesine baş sağlığı ve sabır diliyoruz.
Doğum tarihi: 01.09.1907
Ölüm Tarihi: 25.11.1997
********************

     Veli ATAŞ   (Ataş Veli)
Çağlayancerit ilçesi Fatih mahallesinde ikamet eden Ateşler sülalesinden olan Veli Ataş Vefat etmiştir. Merhuma Allahtan rahmet geride kalan yakınlarına dost ve akraba ve tüm tanıyanlarına acılı ailesine dostlarına Sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Veli Ataş benim babamdır. Âşık Ali Ataş
Doğum yılı 1914
Ölüm Tarihi: 14.01.1998
  ********************

    Abdullah Boğaz   (Kadrancı Abdullah)
 Çağlayancerit ilçesi fatih mahallesinde ikamet eden Kadrancılar sülalesinden Abdullah Boğaz ilçede bir müddet yapı ustalığı ve marangozluk yaptı. Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Merhum’a Allahtan rahmet diliyoruz. Tanıyanlarına dost ve akrabalarına sabır diliyoruz Ayrıca acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum Yılı:1327
Ölüm tarihi:26.04.1998
*******************

    Hüseyin BABUCCU  (Babuccu Hüsün)
Çağlayancerit ilçesi Fatih mahallesinde ikamet eden Dut ağacından düşerek hayatını kaybetmiştir Merhuma Allahtan rahmet geride kalan yakınlarına tüm tanıyan dostlarına akrabalarına ve acılı ailesine Sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Ölüm Tarihi: 05.08.1998
  ********************

     Hayriye FİDAN     (Apıl Memiş’in eşi)
Çağlayancerit ilçesi istiklal mahallesinde ikamet eden Memiş Fidan’ın eşi Hayriye Hatun vefat etmiştir merhum’a  Allah’tan rahmet geride kalan yakınlarına akrabalarına tüm tanıyanlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum Tarihi:14.02.1945
Ölüm Tarihi 14.02.1998
  *******************

     Hüseyin BABUCCU  (Babuccu Hüsün)
Çağlayancerit ilçesi Fatih mahallesinde ikamet eden Babuccu’lar sülalesinden olan
Fatih Muhtarı Haliliprahim’in babası dut mevsimi idi dut yemek için dut’a çıkar Ayağını bastığı dal kırılınca dut ağacından düşer acil’de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeder. Merhuma Allahtan rahmet diliyoruz geride kalan yakınlarına tüm tanıyan dost ve akrabalarına ayrıca acılı ailesine Sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum yılı: 1338
Ölüm Tarihi: 05.08.1998
  ********************

     Bekir Kocaman  (Gavgaz Bekir)
Aslen Akdere Mahallesinden olup Çağlayancerit ilçesi İstiklal mahallesinde ikamet eden Kocamanlar sülalesinden olan Gavgaz Bekir lakaplı Bekir Kocaman Vefat etmiştir Merhum’a Allahtan rahmet geride kalan Yakınlarına dost ve akrabalarına ve tüm tanıyanlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Ayrıca acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz
Doğum Yılı 1327
Ölüm Tarihi:16.04.2001
********************

     Yusuf DOKUMACI  (hürü Yusuf)
Çağlayancerit ilçesi fatih mahallesinde ikamet eden Abacı Yusuf lakabı ile tanınan Yusuf dokumacı vefat etmiştir Merhum’a ALLAH’TAN rahmet geride kalan dost ve akrabalarına Tüm ailesine ve tanıyanlarına sabır baş sağlığı diliyoruz.
Ölüm Tarihi: 22.01.2001
  ********************

     Elif GÖKTAŞ    (Gözel’in Eşi)
Çağlayancerit ilçesi fatih mahallesi’nde ikamet eden Gözel lakaplı Mehmet GÖTAŞ’IN eşi Elif Hatun Vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allahtan rahmet Geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına ve tüm tanıyanlarına ayrıca acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum Tarihi:01.02.1926
Ölüm Tarihi:30.08.2001
  *******************

    Mehmet Yakar  (YAKAR)
    Çağlayancerit ilçesi İstiklal Mahallesinde ikamet eden Topuzlar sülalesinden olan Mehmet Yakar Çocukluk yıllarında Büyük abisinin yanında köşkerlik sanatını öğrendi dükkân açtı bir müddet Köşkerlik yaparak geçimini sağladı ilçe halkı tarafından sevilip sayılan mert sözlü bir kişiliğe sahip olduğu. Anlatılır rahatsızlanarak 2001 yılında hakkın rahmetine kavuştu Merhuma Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz yakınlarına dost ve akrabalarına ve tüm tanıyanlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Ayrıca acılı ailesine sabırlar ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum tarihi:11–01–1943
Ölüm Yılı: 15.08.2001
*******************

     Kasım ATAŞ    (Mucuk Kasım)
Çağlayancerit İlçesi Fatih mahallesinde ikamet eden Kasım ATAŞ vefat etmiştir. Merhum’a Allah’tan rahmet geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Ayrıca acılı ailenin acılarını paylaşır sabırlar dileriz.
Doğum Yılı: 1333
Ölüm Tarihi: 27.11.2001
*******************

     Ali İBİK     (Şişko)
Çağlayancerit ilçesi istiklal mahallesinde ikamet eden Salman oğlu Ali İBİK geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhum’a Allah’tan rahmet geride kalan ailesine dost ve akrabalarına ve tüm tanıyanlarına sabır baş sağlığı diliyoruz.
Ölüm Tarihi:12.03.2001
   ******************

     Hüseyin Şahan   (Bıyıklı Hüseyin)
Çağlayancerit ilçesi fatih mahallesinde ikamet eden Bıyıklı Veli’nin oğlu Hüseyin ŞAHAN Çağlayancerit Adliye’sinde Devlet memuru olarak çalışıyordu bir akşamüstü geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu Adana Balcalı Hastanesine götürüldü. Hastanede 2 gün kalan Hüseyin Kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Cenazesi Çağlayancerit ilçesine getirilerek ilçe tarihi mezarlığında toprağa verilmiştir. Merhum’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Geride kalan yakınlarına ve tüm tanıyan dostlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Ayrıca acılı ailesine sabırlar ve baş sağlığı diliyoruz.
Ölüm Tarihi: 19.01.2002
*********************

    Yusuf Güneş   (Molla Yusuf)
Çağlayancerit ilçesi istiklal Mahallesinde ikamet eden mollalar sülalesinden olan molla Yusuf ismi ile tanınan Yusuf Güneş köyünde marangoz olmayan köyünün ilk Marangoz’u diyebiliriz Bir müddet ilçemizde Marangoz’luk yaptı
Bir müddet rahatsızlık çeken Yusuf Güneş Vefat etmiştir Merhum’a Allahtan rahmet diliyoruz yakınlarına hısım akrabalarına ve tanıyan tüm dostlarına sabır diliyoruz. Ayrıca acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum yılı: 1325
Ölüm Tarihi: 12.04.2002
********************

     Ayşe Dolgun   (Haççalı Mehmet’in Eşi)
Çağlayancerit istiklal mahallesi’nden Haççalılar sülalesinden olan Haççalı Mehmet’in eşi Ayşe hatun geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Merhum’a Allah’tan rahmet diliyoruz geride kalan dostlarına hısım akrabalarına ve tüm tanıyanlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Ayrıca acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum yılı 1327
Ölüm Tarihi: 31.12.2002
*********************

     İbiş Güler  (paşa)
Çağlayancerit ilçesi istiklal mahallesinde ikamet eden İbiş güler zamanında Cerit’te 10 yıla yakın marangozluk yaptı. 1970 yıllarında Almanya’ ya işçi olarak gitti tüm ailesini de beraberinde götürdü. 25 yıl çalıştı Almanya’ dan emekli oldu ilçeye geri döndü Merkez ilk okul’u civarına üç katlı bir bina yaptırdı bu arada rahatsızlandı tekrar Almanya ya döndü Almanya’da bir müddet tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti cenazi Ailesi tarafından ilçeye getirildi Çağlayancerit ilçe mezarlığında toprağa verildi Merhum’a Allahtan rahmet diliyoruz geride kalan yakınlarına hısım akrabalarına ve tüm tanıyanlarına baş sağlığı diliyoruz. Ayrıca acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum tarihi 15.07.1937
Ölüm tarihi:09.07.2002
  ******************

    Ali Osman DEMİR     (Ayak Osman)
Çağlayancerit ilçesi fatih mahallesinde ikamet eden Ali Osman kullandığı motosiklet ile yaptığı kazada ağır yaralanmıştı K.Maraş devlet hastanesine götürülen Ali Osman kurtarılamayıp hayatını kaybetmiştir. Merhum’a  ALLAH’TAN rahmet geride kalan yakınlarına akrabalarına tüm tanıyanlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Ölüm Tarihi 15.06.2002
  *******************

    Yusuf DİNLER    ( Bekir Yusuf)
Çağlayancerit ilçesi istiklal Mahallesinde ikamet eden bir müddet Adana’ya pamuk ve çapa işçisi götüren Yusuf DİNLER vefat etmiştir Merhum’a Allah’tan rahmet geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına ve tüm tanıyanlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum yılı: 1340
Ölüm Tarihi14.11.2002
  ******************

     Elif Bulur     (Boynu eğri Yakup’un eşi)
Çağlayancerit ilçesi Akdere Mahallesinde ikamet eden Yakup Bulur’un eşi Elif hatun vefat etmiştir. Merhum’a Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz Tüm tanıyanlarına ve hısım akrabalarına dostlarına ayrıca acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum: 03.10.1937
Ölüm Tarihi 21.06.2003
********************

     Ümmü ALTIN    (mardan Ahmet’in eşi)
Çağlayancerit ilçesi karaveliler sülalesinden olup Ali YARBAŞ‘IN Kızı Ahmet ALTUN’UN eşi Ümmü Altun vefat etmiştir. Merhume’ye yüce Allah’tan rahmet geride kalan dost ve akrabalarına tüm tanıyanlarına ve acılı ailesine sabır baş sağlığı diliyoruz.
Doğum Tarihi: 01.01.1940
Ölüm Tarihi:    06.07.2003
 **********************

    Mehmet Rande  (Gülsüm Mehmet)
Çağlayancerit Fatih Mahallesi değirmen gözü mevkiinde ikamet eden Güssümler sülalesinden Mehmet RANDE geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhum’a Allah’tan rahmet diliyoruz geride kalan yakınlarına hısım akrabalarına ve tüm tanıyan dostlarına sabırlar diliyoruz. Ayrıca acılı ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum Tarihi 10.01.1939
Ölüm Tarihi 23.08.2003
*******************

    Hacı Ömer Boğaz   (Katırancı Hacı Ömer)
Çağlayancerit ilçesi fatih mahallesinde ikamet eden Hacı Ömer Boğaz ilçenin ileri gelen insanlarından biri idi bir müddet marangoz’luk yaptı çok bilgisi olan bir insandı son zamanlarda hastalandı üç beş yıl hastalık çekti nihayeti vefat etti Merhuma Allah rahmet eylesin yakınlarına hısım akrabalarına ve tüm tanıyanlarına sabır diliyoruz. Ayrıca acılı ailesine sabır baş sağlığı diliyoruz.
Doğum yılı: 1322
Ölüm Tarihi 07.02.2004
********************
 
    Mehmet Aydemir (İsmail Mehmet)
    Fatih Mahallesinden memiş ismail’in oğlu İsmail Mehmet Aydemir. Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Geride kalan dostlara ve akrabalarına yakinen tanıyan tüm arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Ayrıca acılı ailesinin acılarını paylaşır sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Doğum tarihi: 01.01.1950
Ölüm tarihi: 19.02.2004
*********************

    Mehmet Çetinkaya  (BIYIKLI)
Çağlayancerit ilçesi aksu mahallesine bağlı erinci obasında ikamet eden bıyıklı lakabı ile tanınan Mehmet ÇETİNKAYA Karaca Abdullah’ın Kardeşi mesleğinde ormancı idi. Halk tarafından sayılıp sevilen bu insan Mehmet çetinkaya vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Geride kalan dostlara ve akrabalarına yakinen tanıyan tüm arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Ayrıca acılı ailesinin acılarını paylaşır sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
-----------------------------
Doğum yılı: 1938
Ölüm Tarihi: 24.03.2004
********************

     Rabia BABUCCU  (Babuccu Hüseyin’in eşi)
Çağlayancerit ilçesi Fatih mahallesinde ikamet eden Rabia BABUCCU hayatını kaybetmiştir Merhuma Allahtan rahmet geride kalan yakınlarına tüm tanıyan dostlarına akrabalarına ve acılı ailesine Sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
Ölüm Tarihi: 19–09–2004
  ********************

    Salman İBİK      (ibik Salman)
    Çağlayancerit istiklal mahallesinde ikamet eden Salman İBİK Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum’a Allah’tan rahmet geride kalan yakınlarına dost ve akrabalarına ve tüm acılı ailesine sabır baş sağlığı diliyoruz.
Ölüm Tarihi:07.07.2004
********************

     Abuzer Aydemir
     Çağlayancerit ilçesi İstiklal Mahallesinde ikamet eden Abuzerler sülalesinden olan Abuzer Halilin Oğlu Abuzer Aydemir vefat etmiştir Merhum’a Allah’tan rahmet geride kalan yakınlarına tüm tanıyan dostlarına ve hısım akrabalarına ayrıca acılı ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Doğum Tarihi: 14.01.1934
Vefat Tarihi: 14.07.2004
**********************

      Abdullah Kelleci
      Fatih mahallesinde ikamet eden Yusuf Oğlu Abdullah Kelleci geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhum’a Allah’tan rahmet geride kalan yakınlarına tüm tanıyan dostlarına ve hısım akrabalarına ayrıca acılı ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Doğum yılı: 1949
Ölüm Tarihi: 31.07.2007
*********************

Hacı Mehmet Karasu (Mahmut Hacı)
Çağlayancerit Gücük obasından Mahmut Hacı karasu vefat etmiştir. Merhum’a Allah’tan rahmet geride kalan yakınlarına tüm tanıyan dostlarına ve hısım akrabalarına ayrıca acılı ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Doğum Yılı: 1342

Ölüm Tarihi:12.03.2005 

Hiç yorum yok: