SON DAKİKA HABER     
KAYBETTİKLERİMİZ
KAYBETTİKLERİMİZ
Ali Temizyürek Fadime Zorkun Ayşe Çakıl Sultan Erdinç Solak İbrahim Sakar Ali Tatlı (Tekere Ali) Vakkas Küpelikılınç Ayşe Vırıt Uğur Kekil Aloca Yusuf Gök Muhammet Çokak Adem Karagöz Mehmet Kayaakay Orhan Sürmen Memiş Tekerlek Veli Çadır Sultan Çetinkaya Mustafa Çağlar Elif İğde Ayşe Yorulmaz Yusuf Kurt Hüsne Kurt Fadime Mısır Mehmet ENGİZEK Şerif Bozdere Fatih Bozdere Emine Bozdere Hatice Sakallı Karamemiş Kuş Hasan Nurhak İbrahim Zorgün Kemal Yavuz Veli Onay Durmuş Üstün (berduş) Elif Öztürk Ahmet Çolak Elif İncecik Sema Çalışkan Kuyumcu Yaşar Uyan Ümmühanı Kelleci Tosun Ali Elif Özbek Fakı Ahmet Koraycan Kırıcı Kara Ali Döş Demirci Abdullah Mehmet Göker Derviş Elif Zorkun Hacıyusuf Kekil Ayşe Ibrık Güler İsmail Küçük Mesut Canlı Mahmut Barak Onbaşı İbrahim Filiz Elif Filiz Onbaşı Hasan Hatice Filiz Ayşe Filiz Ibrık Funda Rande Fatma Karasu Hakan Tolga Yiğit Kalander Battal Şerif İğde Eşe Fatma Yaman Zeynep Tekerek Durdu Kuru Yusuf Güler Sinan Aksu Nihal Dere Ahmet Çetinkaya Zeynep Sağlam Koko Süleyman Bozali Eşefatma Demirci Fatma Ayşe Berk Hacı Cuma Çolak Köto Mehmet Kırıcı Vırıt Veli Onaran Azıkçı Süleyman Mehmet Devecioğlu Hatice Dönmez Zeynep Yiğit Mustafa Tekel Elif Damar İbrahim Çolak Şerf Mehmet Unç Ahmet Öksüz (müdür) Ayşe Güneş Elif Çetinkaya Cennet Yaman Ahmet Uzun Ormancı Ali Hilal Berker Babaco Süleyman Memiş Ahmet Kalaycı Mustafa Hatice KARDEŞ Çavış Mehmet EşeFatma Avcı Keçeli Ramazan Hasan Filiz Hatice Filiz Mehmet Kınalı Ayak Hasan Demir Doruk Veli Tekin Yakup Elmas Ahmet Aydemir Cennet Çakıl Fadime Yıldızlı Faruk Tükel Yusuf Engizek Mustafa Engizek Eyyup TEKEL Fatma Kaval Tatar Durmuş Ahmet Karasu Zeynep Ibrık Nurhaklı Mehmet Mehmet Gökburun Ali Kelleci Ayşe İĞDE Kekeç Mustafa Kasap Ahmet Zorkun Reşit DODAK Gazi Veli Yıldızlı Elif ÇAKIL Veli Onaran İbik Mehmet KARAÇAVIŞ Zeynep BADDAL Osman BADDAL

8 Oca 2017

2017 de Ölenler

Mustafa Çağlar
Elif İĞDE

Hortlu Yusuf KURT
Fadime Mısır
Şerif Bozdere
Hatice Sakallı
Kara Memiş Kuş
Hasan Nurhak
İbrahim Zorgün
Arif Kemal Yavuz
Veli Onay
Durmuş Üstün (BERDUŞ)
Elif ÖZTÜRK
Ahmet ÇOLAK
Elif İNCECİK
Sema Çalışkan
Kuyumcu Yaşar Uyan
Ümmühanı Kelleci
Tosun Ali Damar
Ayşe Filiz IBRIK
Elif Özbek
Fakı Ahmet Gökburun
Koraycan Kırıcı
Kara ali Döş
Demirci Abdullah Demirci
Mehmet Göker
Derviş Elif Zorkun
Hacıyusuf Kekil
Ayşe Ibrık Güler
İsmail Küçük
Mahmut Barak
Funda Rande
Fatma Karasu
Hakan Tolga Yiğit
Kalender Battal
ŞERİF İĞDE
Eşe Fatma Yaman
Zeynep Tekerek
Yusuf GÜLER
Durdu Kuru
Sinan AKSU
Nihal DERE
Ahmet Çetinkaya
Zeynep SAĞLAM
Koko Süleyman Kumru
Boz Ali Eşe Fatma
Demirci Fatma Kaya
Ayşe BERK
                                          Hacı Cuma Çolak
                                        Köto Mehmet Kırıcı
                                        Vırıt Veli Onaran
                        Süleyman Berker (Azzıkcı Süleyman)
                                 Mehmet Devecioğlu
                                            Hatice Dönmez
                                             Hüsne KURT
                                       Zeynep YİĞİT
                                   MustafaTekel (solakmıstık)
                                            Elif DAMAR

Hiç yorum yok: