KAYBETTİKLERİMİZ
KAYBETTİKLERİMİZ
Döndü Akbaş Hortoğlu Hüseyin Eşefatma Babuççu Ramazan Sakallı Çalgın Ahmet Oruç Vizir Ali Karasu İsmail Altun Ayşe Balaban Çürük Eşe Avcı Hatice Sağlam Ali Sarıaltın Gülseren Köker Fatma Küçük Mustafa Ünal Mahmut Hüseyin Fatma Sakallı Meryem Kelleci Bahaettin Karakoç Cennet Dolgun Emine Demir Yusuf Şahan Sultan Kaya Hatice Çelik Dursun Elmas Yanık Osman Mehmet Uyan Hüsne Önaran Süleyman Danışman Mustafa Tekin Şerif Karabıyık Kıdılı Mehmet Mustafa Yiğit Zeynep Kekil (Besi) Eşefatma Resim Fatık Kuzu Fatih Güngör (şehit) Cafar Ali Vırıt (helete) Meryem İğde Elif Keklicek Süleyman Demir Seda Güney Usta Ali Onaran Ahmet Götürmen Elif Çolak Hasan Kekil Ali Temizyürek Fadime Zorkun Ayşe Çakıl Sultan Erdinç Solak İbrahim Sakar Ali Tatlı (Tekere Ali) Vakkas Küpelikılınç Ayşe Vırıt Uğur Kekil Aloca Yusuf Gök Muhammet Çokak Adem Karagöz Mehmet Kayaakay Orhan Sürmen Memiş Tekerlek Veli Çadır Sultan Çetinkaya Mustafa Çağlar Elif İğde Ayşe Yorulmaz Yusuf Kurt Hüsne Kurt Fadime Mısır Mehmet ENGİZEK Şerif Bozdere Fatih Bozdere Emine Bozdere Hatice Sakallı Karamemiş Kuş Hasan Nurhak İbrahim Zorgün Kemal Yavuz Veli Onay Durmuş Üstün (berduş) Elif Öztürk Ahmet Çolak Elif İncecik Sema Çalışkan Kuyumcu Yaşar Uyan Ümmühanı Kelleci Tosun Ali Elif Özbek Fakı Ahmet Koraycan Kırıcı Kara Ali Döş Demirci Abdullah Mehmet Göker Derviş Elif Zorkun Hacıyusuf Kekil Ayşe Ibrık Güler İsmail Küçük Mesut Canlı Mahmut Barak Onbaşı İbrahim Filiz Elif Filiz Onbaşı Hasan Hatice Filiz Ayşe Filiz Ibrık Funda Rande Fatma Karasu Hakan Tolga Yiğit Kalander Battal Şerif İğde Eşe Fatma Yaman Zeynep Tekerek Durdu Kuru Yusuf Güler Sinan Aksu Nihal Dere Ahmet Çetinkaya Zeynep Sağlam Koko Süleyman Bozali Eşefatma Demirci Fatma Ayşe Berk Hacı Cuma Çolak Köto Mehmet Kırıcı Vırıt Veli Onaran Azıkçı Süleyman Mehmet Devecioğlu Hatice Dönmez Zeynep Yiğit Mustafa Tekel Elif Damar İbrahim Çolak Şerf Mehmet Unç Ahmet Öksüz (müdür) Ayşe Güneş Elif Çetinkaya Cennet Yaman Ahmet Uzun Ormancı Ali Hilal Berker Babaco Süleyman Memiş Ahmet Kalaycı Mustafa Hatice KARDEŞ Çavış Mehmet EşeFatma Avcı Keçeli Ramazan Hasan Filiz Hatice Filiz Mehmet Kınalı Ayak Hasan Demir Doruk Veli Tekin Yakup Elmas Ahmet Aydemir Cennet Çakıl Fadime Yıldızlı Faruk Tükel Yusuf Engizek Mustafa Engizek Eyyup TEKEL Fatma Kaval Tatar Durmuş Ahmet Karasu Zeynep Ibrık Nurhaklı Mehmet Mehmet Gökburun Ali Kelleci Ayşe İĞDE Kekeç Mustafa Kasap Ahmet Zorkun Reşit DODAK Gazi Veli Yıldızlı Elif ÇAKIL Veli Onaran İbik Mehmet KARAÇAVIŞ Zeynep BADDAL Osman BADDAL GÜLBEN Aydemir Nalbant Mehmet Kader Arkadaşları Mehmet Ataş (eco) Saltoğlu Kasım Altun Rabia KÜÇÜK Ramazan Onaran Samo Gadder Altın Ali Kuzu (paşa Ali) Hatice ÇELİK Nadir Kurt Fatma Kurt Mehmet Kurt Ahmet Kurt Hacce Kurt Yusuf Kurt EşeFatma Kurt Hatice Kurt Hüsne Kurt Elif Temizyürek Karaca Musa Çetinkaya İbrahim ERDEM Süleyman ERSUS Haccalı Mehmet Dolgun Eşe Dolgun Mehmet KÖKÜ (topçu) Şerif DİNLER İbrahim DİLİK Mehmet KÖKER (memur) Mercen ÇAKIL Havva ALTUN Ayşe KAVAL Ayşe ÖZBEK Salman ÇELEBİ İbiş KEKLİCEK Mehemet ÖZBEK Musa SÜRMEN Mehmet KÜTÜK Ramazan KIZILKAYA Erdem ÖCAL Durmuş İĞDE Hatice BERKER Zeynep ÇİRKİN Hasan KIZILKAYA Ali IBRIK (Kasım Ali) Yusuf Doğanpınar İsmail ÇAKIL (Apıl Mehmet)

25 Nis 2016

Selam Söyle

 Emmi köye gelemiyom,
 Eşe dosta selam söyle.
 Neşesizim gülemiyom,
 Soranlara selam söyle.
 
 Hacılara Hocalara,
 Yarı yaşlı Gocalara, 
 Aksakallı amcalara,
 Babamgile selam söyle.
  
 Köyümün ortası dere,
 Size söyledim kaç kere,
 Varırsanız börklüler’e,
 Onbaşı’ya selam söyle.

 Harap etmişler pınarı, 
 Çağırın Gıcoo Omar’ı,
 Yapsın yıkılan duvarı,
 Saçmalı’ya selam söyle.

 Kendi evinde yok niye,
 Haber verin eşşekçiye,
 Abdullah’a Şekerci’ye,
 Hanifi’ye selam söyle.
 
 Koşuşturuyor karınca,
 Yük taşır ağırlığınca,
 Teslimeler’e varınca,
 Boz Ali’ye selam söyle.

 Ellemeyin takımları, 
 Uzak etme yakınları,  
 Ziyaret et Fakılar’ı,
 Nazmi’beye selam söyle.

 Öksüz dağının guzuna,
 Katmış toprağı tozuna,
 Varın bizim evgozu’na,
 Mucuklar’a selam söyle.

 Onlar Çevreyi bilirler, 
 Dar güzde köye gelirler,
 Değirmenin gözdedirler,
 Güssümler’e selam söyle.

 Entari sakalın tarar,
 Acele vermesin karar,
 Halavun’da otururlar,
 Honular’a selam söyle. 

 Sakın su katma aşına,
 Saygı gösterin yaşına,
 Gece varın Arkbaşı’na,
 Camızlar’a selam söyle.

 Bileller’e varmayınız,
 Oralarda durmayınız,
 Engizeğ’e uğrayınız,
 Salmanlar’a selam söyle.
 
 Düşünmeyin kara, kara,
 Dostluğa vermeyin ara,
 Çörtolar’a Doruklara,
 Kasımlar’a selam söyle.
 
 Bura bana mekân demiş,
 Adam gerçeği söylemiş,
 Daha yayladan inmemiş,
 Manoğlan’a selam söyle.

 Çarşamba ayrı Salı’dan,
 Baykuş uçmaz her çalıdan,
 Görünüyor Biçmoluk’tan,
 Cüceler’e selam söyle.

 Dedesin söyletir torun, 
 Aralarında yok sorun,
 Hıltolar’a küsüyorum,
 Babaco’ya selam söyle.
 Dazda öter cıllavıklar,
 Tonolar ve Hıllavıklar,
 Cikolar vede vırrıklar,
 Camcılar’a selam söyle.
 
 Yakın olmayın yobaza,
 Öfkelenip gelme gaza,
 Erken varın Yalangoz’a,
 Samolar’a selam söyle.
 
 Tingolar ve Takavıtlar,
 Sakallılar, Sarıcalar,
 Evde yoksa Karacalar,
 Saltolar’a selam söyle.

 Daşolar’a uğra yarın, 
 Tola’nın yarasın sarın,  
 Ali Dede gile varın,
 Cıcıklı’ya selam söyle.
 
 Haber salın Erinci’ye, 
 Fırsat verme gericiye,
 Varınca Kızılseki’ye,
 Gizirler’e selam söyle.

 Neyime lazım demeyin, 
 Yetimin hakkın yemeyin,
 Mercen’i ihmal etmeyin,
 Yanıklar’a selam söyle.

 Elbet hepimiz insanız,
 Soruna kalma duyarsız,
 Ak dereye varırsanız,
 Keloğlan’a selam söyle.

 Paşalar’danım demesin,
 Bana kendini övmesin,
 İşçinin hakkın yemesin,
 Avukat’a selam söyle.
 
 Bulaşmayınız suçlara, 
 Yemi çok atın kuşlara,
 Varın Veli Çavışlar’a,
 Omarlar’a selam söyle.

 Hürü’leri sorarsanız,
 Ayıp olur yorarsanız,
 Kekliceğ’e uğrarsanız,
 Balalı’ya selam söyle.

 Şu topallar Kır Veliler,
 Kayıp olmasın deliller,
 Mizamlar ve Lüleciler,
 Urus’lara selam söyle.

 Suçluyu çekin sorguya,
 Önem verilsin doğruya, 
 Mutlaka varın boylu’ya,
 Gırmıtlar’a selam söyle.

 Nerelerde Ümmet Hasan,
 Göremedim arttı tasam,
 Şayet Hombura varırsan,
 Gündeş’lere selam söyle.

 Kışın hasretiz güneşe,
 Millet alışmış beleşe,
 Küçükcerit’li Kalleş’e,
 Çokça selamımı söyle.

 Ali der beni övmeyin,
 Şu hatırıma değmeyin,
 Neyime lazım demeyin,
 Köylülere selam söyle.
                 22.Eylül.1977

Hiç yorum yok: