KAYBETTİKLERİMİZ
KAYBETTİKLERİMİZ
Yanık Osman Mehmet Uyan Hüsne Önaran Süleyman Danışman Mustafa Tekin Şerif Karabıyık Kıdılı Mehmet Mustafa Yiğit Zeynep Kekil (Besi) Eşefatma Resim Fatık Kuzu Fatih Güngör (şehit) Cafar Ali Vırıt (helete) Meryem İğde Elif Keklicek Süleyman Demir Seda Güney Usta Ali Onaran Ahmet Götürmen Elif Çolak Hasan Kekil Ali Temizyürek Fadime Zorkun Ayşe Çakıl Sultan Erdinç Solak İbrahim Sakar Ali Tatlı (Tekere Ali) Vakkas Küpelikılınç Ayşe Vırıt Uğur Kekil Aloca Yusuf Gök Muhammet Çokak Adem Karagöz Mehmet Kayaakay Orhan Sürmen Memiş Tekerlek Veli Çadır Sultan Çetinkaya Mustafa Çağlar Elif İğde Ayşe Yorulmaz Yusuf Kurt Hüsne Kurt Fadime Mısır Mehmet ENGİZEK Şerif Bozdere Fatih Bozdere Emine Bozdere Hatice Sakallı Karamemiş Kuş Hasan Nurhak İbrahim Zorgün Kemal Yavuz Veli Onay Durmuş Üstün (berduş) Elif Öztürk Ahmet Çolak Elif İncecik Sema Çalışkan Kuyumcu Yaşar Uyan Ümmühanı Kelleci Tosun Ali Elif Özbek Fakı Ahmet Koraycan Kırıcı Kara Ali Döş Demirci Abdullah Mehmet Göker Derviş Elif Zorkun Hacıyusuf Kekil Ayşe Ibrık Güler İsmail Küçük Mesut Canlı Mahmut Barak Onbaşı İbrahim Filiz Elif Filiz Onbaşı Hasan Hatice Filiz Ayşe Filiz Ibrık Funda Rande Fatma Karasu Hakan Tolga Yiğit Kalander Battal Şerif İğde Eşe Fatma Yaman Zeynep Tekerek

25 Nis 2016

Selam Söyle

 Emmi köye gelemiyom,
 Eşe dosta selam söyle.
 Neşesizim gülemiyom,
 Soranlara selam söyle.
 
 Hacılara Hocalara,
 Yarı yaşlı Gocalara, 
 Aksakallı amcalara,
 Babamgile selam söyle.
  
 Köyümün ortası dere,
 Size söyledim kaç kere,
 Varırsanız börklüler’e,
 Onbaşı’ya selam söyle.

 Harap etmişler pınarı, 
 Çağırın Gıcoo Omar’ı,
 Yapsın yıkılan duvarı,
 Saçmalı’ya selam söyle.

 Kendi evinde yok niye,
 Haber verin eşşekçiye,
 Abdullah’a Şekerci’ye,
 Hanifi’ye selam söyle.
 
 Koşuşturuyor karınca,
 Yük taşır ağırlığınca,
 Teslimeler’e varınca,
 Boz Ali’ye selam söyle.

 Ellemeyin takımları, 
 Uzak etme yakınları,  
 Ziyaret et Fakılar’ı,
 Nazmi’beye selam söyle.

 Öksüz dağının guzuna,
 Katmış toprağı tozuna,
 Varın bizim evgozu’na,
 Mucuklar’a selam söyle.

 Onlar Çevreyi bilirler, 
 Dar güzde köye gelirler,
 Değirmenin gözdedirler,
 Güssümler’e selam söyle.

 Entari sakalın tarar,
 Acele vermesin karar,
 Halavun’da otururlar,
 Honular’a selam söyle. 

 Sakın su katma aşına,
 Saygı gösterin yaşına,
 Gece varın Arkbaşı’na,
 Camızlar’a selam söyle.

 Bileller’e varmayınız,
 Oralarda durmayınız,
 Engizeğ’e uğrayınız,
 Salmanlar’a selam söyle.
 
 Düşünmeyin kara, kara,
 Dostluğa vermeyin ara,
 Çörtolar’a Doruklara,
 Kasımlar’a selam söyle.
 
 Bura bana mekân demiş,
 Adam gerçeği söylemiş,
 Daha yayladan inmemiş,
 Manoğlan’a selam söyle.

 Çarşamba ayrı Salı’dan,
 Baykuş uçmaz her çalıdan,
 Görünüyor Biçmoluk’tan,
 Cüceler’e selam söyle.

 Dedesin söyletir torun, 
 Aralarında yok sorun,
 Hıltolar’a küsüyorum,
 Babaco’ya selam söyle.
 Dazda öter cıllavıklar,
 Tonolar ve Hıllavıklar,
 Cikolar vede vırrıklar,
 Camcılar’a selam söyle.
 
 Yakın olmayın yobaza,
 Öfkelenip gelme gaza,
 Erken varın Yalangoz’a,
 Samolar’a selam söyle.
 
 Tingolar ve Takavıtlar,
 Sakallılar, Sarıcalar,
 Evde yoksa Karacalar,
 Saltolar’a selam söyle.

 Daşolar’a uğra yarın, 
 Tola’nın yarasın sarın,  
 Ali Dede gile varın,
 Cıcıklı’ya selam söyle.
 
 Haber salın Erinci’ye, 
 Fırsat verme gericiye,
 Varınca Kızılseki’ye,
 Gizirler’e selam söyle.

 Neyime lazım demeyin, 
 Yetimin hakkın yemeyin,
 Mercen’i ihmal etmeyin,
 Yanıklar’a selam söyle.

 Elbet hepimiz insanız,
 Soruna kalma duyarsız,
 Ak dereye varırsanız,
 Keloğlan’a selam söyle.

 Paşalar’danım demesin,
 Bana kendini övmesin,
 İşçinin hakkın yemesin,
 Avukat’a selam söyle.
 
 Bulaşmayınız suçlara, 
 Yemi çok atın kuşlara,
 Varın Veli Çavışlar’a,
 Omarlar’a selam söyle.

 Hürü’leri sorarsanız,
 Ayıp olur yorarsanız,
 Kekliceğ’e uğrarsanız,
 Balalı’ya selam söyle.

 Şu topallar Kır Veliler,
 Kayıp olmasın deliller,
 Mizamlar ve Lüleciler,
 Urus’lara selam söyle.

 Suçluyu çekin sorguya,
 Önem verilsin doğruya, 
 Mutlaka varın boylu’ya,
 Gırmıtlar’a selam söyle.

 Nerelerde Ümmet Hasan,
 Göremedim arttı tasam,
 Şayet Hombura varırsan,
 Gündeş’lere selam söyle.

 Kışın hasretiz güneşe,
 Millet alışmış beleşe,
 Küçükcerit’li Kalleş’e,
 Çokça selamımı söyle.

 Ali der beni övmeyin,
 Şu hatırıma değmeyin,
 Neyime lazım demeyin,
 Köylülere selam söyle.
                 22.Eylül.1977

Hiç yorum yok: