SON DAKİKA     

3 Kas 2015

Cerit Lehçeli Sözler

           

                     Ç.CERİT LEHÇELİ SÖZLER
          ( A )                                      
   SÖZLER
      SÖZCÜKLERİN ANLAMLARI
Acer   
Yeni
Ağal
Davar Sürüsünün yattığı yer
Alaf
Yüksek Alev
Atlambaç
Suda üzerine basılan taşlar
Ağartı
Süt, yoğurt, ayran,
Aha gediyok
Hemen gidiyoruz
Ahmak
Aklı yetmeyen
Ahır
Sığırların yattığı yer
Ananmak
Sırtüstü sağa sola dönmek
Ansızca
Aniden
Angıt
Biçare
Asbap
Elbise, çamaşır
Ahrap
Akrep
Arı
Tertemiz
Artmak
Kıl çuval
Ari
Eğri
Armıd
Armut
Alma
Elma
Alaana
Herkese hepsine
Alen
Bekleyin
Alengirli
Karışık
Aynı
İkiz eşi
Armıt
Armut
Azzık
Nevale
Aaaz  
Yeni doğurmuş ineğin ilk sağılan sütü
Apırcın
Birden bire telaşlanmak
Abab
Elbise Giyisi
Aş 
Pilav
Aşılak
Bir tür armut, çeşidi
Avurt
Ağız içi
Avrat
Ev hanımı
Arısili
Tertemiz olmuş
Ayakyolu
İdrara Çıkma
Aynışa
Ayşe
         ( B )  
Baldırcan    
Patlıcan
Babal
Vebal
Babıç
Terlik Ayağa giyilir
Bastık
Pekmezden yapılan bir tatlı çeşidi
Baran
Sıralı dikilmiş üzüm bağı
Batkıncı
Zarar eden
Bakraç
Boş kova
Bacanak
Baldız
Baran
Bir hizada dikilmiş üzüm tiyekleri
Bannak
Parmak
Bayır
Kitir topraklı yer
Batman
Üç kiloğram ağırlığında
Bandıkdım
Susadım
Bazlama 
Kalın ekmek
Başı bağlı
Nişanlı lı kız
Başşak
Pamuk tarlasımda ikinci kırım
Başı büyük
Kertenkele
Baymak
Beceriksiz
Batman
Bir ölçü aleti
Bayak
Az önce
Baytar
Veteriner hekim
Bari
Keşke
Bacı
Abla
Baht
Kader
Bıldır
Geçen yıl
Bibi      
Hala
Billim
Çokbilmiş
Biz
Köşker aleti
Biyoz
Bu kez
Belemek
Bebekleri beşiğine yatırmak
Bezenek
Birilerini kızdırmak
Betsindim
Tiksindim anlamında
Bestil
Pekmezden yapılan kalın köşeli tatlı türü
Bel
Bir nevi demir kürek
Bizir
Soğan tohumu
Bider 
Tarlaya ekilecek tohum
Bilo
Bekir, Bilal isim
Bıhçı
Testere
Biradi
 Paniklemek acele etmek anlamında
Bıldır
Geçen yıl
Buslu
Havaların sisli olması
Buza
İnek yavrusu
Buvahıt
Bu vakit
Buza
Yeni doğmuş inek yavrusu
Bük
Dere kenarları Çalılık
Boyunduruk
Öküzlerin boynuna takılan
Boyraz
Poyraz
Boortlen
Böğürtlen
Buaz
Bu defa bu sefer
Bor
Sürülmemiş tarla
Buğanak
Geçici Serpintili yağmur
Bulamaç
Pekmezden yapılan bir tatlı türü
Bonek
Bir akarsu önüne yapılan ufak göl
Boon
Bu gün
Bağazın olsun
Boğazın olsun
Börtleme
Yemeğin haşlanması
Börk
Ahşap evlerde direk üzerine konulan
         ( C )  
Caa  
Örgü örmeye yarayan çelik tel
Cakkavı
Gevezelik yapan
Cangama
Gürültü çıkarmak
Cehez
Çehiz
Ceylan
Elektrik
Cardın 
Büyük fare
Celfin 
Ceflin
Cereme
Zarar ziyan Ceza ödeme
Ceviz
Goz
Cıbıldak
Islanmak
Cırcır
Fermuar
Cici
Yaşlı kadına denir
Cezgele
Tahtadan yapılan 4 kollu taş taşıma aleti
Cor
Laf
Cip fazla
Çok fazla
Cuvara
Sigara
Culuk
Hindi
Cücük  
Serçe
Cürüt
Bahar aylarında geceleri öten bir böcek
Cırındırık
Etin işe yaramazı
Cımaladı
Tırmaladı
Cılgı
Dağ yamaçlarında patika yol
Cıddıl
Tahtanın dış kısmı
Cıvık aş
Duru pişirilmiş pilav
Cılbak
Çıplak
Cıncık
Cam Şişe
Cıllavık
Kanatlı ağustos böceği
Cici       
Yaşlı teyze ve amca hanımına deniz
         ( Ç )  
Çalkama
İçerisine Su katılan ayran
Çomça
Ağaç kaşığının büyüğü
Çalkalama
Kıvırarak oynama
Çalgam
Şalgam
Çarkıt
Bozulan bir alet
Çaydannık
Çaydanlık
Çangal
Loğ çekme aleti
Çağal
Ufak taş yığını
Çala (payam)
Badem
Çalı
Dalı dökülmüş
Çardak    
Ahşap balkon
Çarkıt
Bozuk
Çanak
Ağaçtan oyulan
Çalma
Kadın başlığında kullanılan bir takı
Çarık
Taze deriden yapılan kışlık ayakkabı
Çalgın
Deli anlamında
Çapıt
Eskimiş yıpranmış bez parçası
Çalli
Erkeklerin oynadığı üçayaklı çubuk
Çavdar
Bir buğday cinsi
Çul
Kıldan yapılan bir sergilik
Çöpür
Keçi kılının işe yaramayanı
Çeralası
Bir beddua çeşidi
Çem
Sık çayır
Çebiş       
Doğurmamış keçi  
Çekecek
Havuç elma ufalayıcısı bir alet
Çimmek
Banyo yapmak
Çelik
Tahıl ölçme aleti
Çimdik
Bir kişinin elle etini sıkmak acıtmak
Çifte
İki gözlü av tüfeği
Çıkrık
İp bükmeye yarayan bir alet
Çıtanak
Dalda bitişik iki ceviz ve meyve
Çıpkı
Uzun ağaç parçası
Çırpmak
Meyveli ağacı dalından dökmek
Çıtırık
Çetin
Çıtanak
Bitişik büyümüş ceviz meyve türü
Çirtik    
Üzüm salkımının küçüğü
Çimdik  
Banyo yapma
Çimdik
Bir kişiyi acıtacak şekilde çimdikleme
Çorak olmuş
Tuzlu olmuş
Çor               
Öksürük
Çömelmek
Dizleri bükerek bekleme
Çöğdürdü
İşedi anlamında
Çölpeşik
Karmakarışık
Çevirme
Bağ ve bahçe kenarlarına yapılan siyeç
Çüklük
Bebeklerin altına konan naylon
         ( D )  
Dam
Ahşap ev
Darmen
Değirmen
Darak
Tarak
Daban
Tek katlı ev
Daalmı?
Değimli?
Damasımak
Beğenmektir
Darcık
Kuzu derisi
Darbız
Ekime hazırlanan sulanmış tarla
Dabaz
Vücut’ta görülen kabarıklar
Dahra
Genelde bağ budamaya yarayan kesici
Daze
Teyze
Dunna
Çıkıntı
Delanni
Delikanlı
Debelenmek
Birden bire kalkmak
Demin
Az önce
Deri  
Perşembe
De hele
Ne söyleyeceksen söyle
Derdi çattı
Hava’nın bulutla kaplanması
Depik atma
Tekme atma
Devlisi gün
Dün
Duşandırık
Öküzlerin ağzına takılır
Duşlamıya
Sen seni yorma
Duluk
Evin bir Kenarı
Dulda
Rüzgâra karşı korunak
Dutacak
Elin yanmaması için iki bez parçası
Duudü
Balta ve keserin ters yönü
Düve
Doğurmamış küçük inek
Düven
Dükkân
Dürme
Tuzlanarak güneşte Kurutulmuş et
Dışlığım gelm
Vakit geçmiyor
Dıkız
Yaş tarla ve çok dolu
Dibek
Ağaçtan oyulmuş çanak
Dil
Ahşap kapı anahtarı
Dinel
Ayak’ta dur
Dirgen
Sap saçma aleti
Dikeç
Kazık çeşidi
Dolama
Kadınların giydiği etek türü
Doğrambaç
Ayrana ve yoğurda ekmek doğramak
Dolambaç
Yolun uzaklığı
Don yumak
Çamaşır yıkamak
Döl 
Erkek çocuklar
Dönek
Tarla başı dönüşü
Dölek
Düz ve geniş arazi
        ( E )
Ede
Abi
Ebe
Nine
Endeze
El aletleri
Evlek
Ekin ekerken belirlenir
Eşe Aynışa
Ayşe
Eşiklik
Kapı girişleri
Elenti
Kalburun altına dökülen buğday ve diğeri
Eba bila
Küçük bir uğur böceği
Eğri büğrü
Virajlı patika yol
Ebabila
Uğur böceği
Evraaç
Yuka tahtadan yapılı Ekmek pişirme aleti
Ehliz
Sessiz
Esik
Çukur
Essahmı
Gerçekmi
Ekece
Çok havalı biri
Eşşek
Merkep,
Ekşili aş
Tamtum aşı. Domatesli salçalı pilav
Elleham 
Herhalde
Ellik
Ekin biçerken parmaklara takılan aleti
Emmi
Amca
Enecek  
Merdiven
Evlik
Zahire konulan bölüm
         ( F )   
Fingirdemek
Yerinde duramamak
Fasıla
Fasulye
Fadıma
Fatma
Farç
Üzüm tepelenen yer
Fatık
Fatma
Fatey
Fatma
Fato
Fatma
Fırıldak
Üçkâğıtçı
Fıstan
Uzun etekli bayan elbisesi
Fistan
Bir kadın elbisesi
Firengi
Kilit çeşidi
Fişne
Vişne
Firez
Hasatı kalkmış buğday tarlası
Firik
Hafif kurumuş tarhana
         ( G )    
Galli
Sincap
Garık
Sebzelerin dikimi için hazırlanan ark
Gamga
Ucu sivri çöp
Garman hort
Birbirine karışmış
Galan
Tamam bundan sonra
Gasnak
Kalbur yapımında kullanılan çok yuka tahta
Gameti bükük
Beli bükülmüş
Gamaş           
Sık oturmak
Gayde
Şarkı ve türkülerde makam
Gayım
Sağlam
Gazi
Bir takıntı türü takı
Gullap
Kapı menteşesi
Gucaklık
Kiler
Gurk
Ceviz fidanı olan yer
Gulaasma
Boş ver
Gurk yayma
Tavuk yavruları
Gurbanım size
Seni yaratana gurbanım anlamında
Guz
Güneş görmeyen dağ yamacı
Gufa
 Büyük üzüm sepeti
Gubar
Suyu olmayan sulanmayan tarla
Guzlacı 
Gebe
Gunna
Ocağın bir köşesine denir
Gundak
Silahın ağaç kısmına yapılan
Guzlamak
Doğurmak
Ger
Cevizin ilk dış kabuğu
Geradi
Gerekti
Gedik
Küçük Tepe
Gem
Buğday sapın ezmek için tahta alet
Gişi
Kadının kocasına seslenişi anlamında
Gicişme
Kaşıntı
Gil,gil
Bir çeşit kuş darısı
Geliç
Çok sert bir ot çeşidi
Goz
Ceviz
Goynudolu
Hamile
Goortmak
Bırakmak
Goska
Çok havalı biri
Goruk
Üzümün yetişmemiş hali
Gocoğlan
Yaşlanmış
Goncu kısa
Cimrilik
Guzlamak
Doğum yapmak
Gözel
Güzel
Gölük
At, Eşek, Katır, yük taşıyan anlamında
Göy
Mavi
Göy
Daha olgunlaşmamış ekin
Göcek
Yeni biten buğday
Gön
Sığır derisi
Gıskaç
Kızgın demir tutmaya yarar
Gıska
Soğanın çok küçüğü
Gırat
20 kiloğramlık bir ölçü küleği
Gınnap
Sert ve sağlam iplik
Gıyık
Büyük iğne
Gıklık 
Koyun keçi yünü kırkma bir nevi makas
Görüm
Görümce
Göz
Pınar
Göbelek
Mantar
Gülle
Taştan yapılmış yuvarlak
Gümbürdek
Geniş göl
Gübür
Çürümüş ceviz yaprağı
         ( H )  
Halbır
Elek cinsi, kalbur
Hayva
Ayva
Hayvah
Eyvah
Hayma
Çalılardan yapılan yazlık ev
Hanek
Boşa zaman geçirmek
Hapap
Takunya
Haral
Büyük çuval
Hacı hamza
Bir armut
Hanedan
Bir aile büyüğü
Hatırıp
Çiftçiye lazım olan
Hamamlık
Banyo
Hayat
Altkat evlerin girişi
Hayma
Çalıçırpıdan yapılmış yaz evi
Hırkız
Hırsız
Hızmat
Bir kişiye yardım etmek
Hılt oldum
Çok yoruldum
Hışım çıktı
Çok yorgunum
Himibir etme
Birileriyle gizli anlaşma
Hoyuk
Korkutucu anlamında
Horanta
Çocuk çokluğu
Holuk
Yağmur suyunun akması için oyuklu ağaç
Hol
Tavuk için tek yumurta
Hu
Çalıdan yapılan bağ evi
Hedik
Nohut, Buğday karışımı pişirilmiş yiyecek
Hergele
Yük taşımaya yarayan tahta
Herif
Aile reisi erkek
Hetif
Üzüm tanesi
Hezen
Kalın ağaç
Herdem
Renkli tül, bez
Helik
Kar aleti ve ufak taş
Hetif
Üzüm tanesi
Hüyük
Bağ içerisine yapılan ahşap ev
Höllük
Çocukları belemek için yumuşak toprak
Hurç
Büyük bez parçası
Hümbek
Arakesme oyununda kullanılır 1 taş
Hüs
Sus
Hüngür hün.
Bağırarak ağlamak
        ( I )   
Irgalamak
Meyveli ağacı sallamak
Isırgan otu
Çoban çökerten yakıcı bir ot
Iğdışlanma
Yürürken sallanmak
Irgat
İşçi
Irbık
Abdest suyu koyulan ibrik
Ihtı
Rüzgârın esmediği dere
Irado
Radyo
Iramazan
Ramazan
Irahat
Rahat
          ( İ )
İzar
Kara çarşaf
İnamsaama
Gök kuşağı
İtaa
Kuzu derisi
İncaz
Can eriği
İlaan
Büyük leğen
İtibunnu
Kuş burnu
İğ
Yün ipi eğirmeye yarayan bir alet
İplerim
Gönderirim
İbik
Bir köşe
İşlik
Marangoz ustasının tezgâhı
İlişkit 
Etli sucuk
İtibunnu
Kuşburnu
İtayağı yemiş
Yerinde durmayan çok gezen anlamında
İsnehan
Pazartesi
İsnehan ötesi
Salı
        ( K )   
Karsambaç
Kar ile pekmezin karışımı
Katık
Ayran
Kamaş
Sıklaşmak
Kayış
Kemer
Kaşıklık
Söğüt çubuğundan yapılan kulplu sepet
Kapıt
Kışlık, uzun bir erkek paltosu
Kav
İçi boş anlamında
Kasnaklık
İnce tahta
Kaş
Arkın kenarı
Kabak cücüğü
Küçük kabak
Kâh
Ufak tepe
Kemçik 
Ağzı çökük
Kesik
Benzi sarı hasta anlamında
Kes
Samanın en irisi
Kele
Yazık
Kendir
Ot’tan yapılan uzun ip
Keskenmek
Vurmaya hazır
Kebe
Bir tür giyecek Kapıt
Kefen
Dikenli bir bitki
Kepcik
Yayılan ayranın loru
Kelpeten
Kerpeten anlamında
Kesnik
Sütün ekşimesi anlamanda
Koruk 
Olgunlaşmamış üzüm
Kolan
Yassı bir ip
Kocamsımış
Kocamış ve yaşlı anlamında
Konak
Bir tür darı cinsi
Koyak
Dağ yamacı
Kokuşmuş
Bir kaynak suyunun Kuruması anlamında
Köynek
Beyaz bezden yapılan İç çamaşır
Kösüre
Balta keskinleştirici taş türü
Kötek
İri sopa
Kötürüm  
Çok zayıf hasta
Köm
Kışın dağda davar beslenen ev
Kömbe
Az kalınca edilmiş küçük ekmek
Közleme
Pişirilmiş bir köfte türü
Kösele
Ayakkabı yapılan deri
Kubar
Susuz tarla
Kuz
Güneş görmeyen yer
Kum kumu
Bir sürüngen
Kucaklık
Evin zahire konan bölümü
Kutnu
Bir tür kumaş
Kuymak
Pekmezden yapılan bir tatlı türü
Kuşgana
Orta boy bir bakır kazan
Külek
Ayran süzücü
Küllük
Genelde köylerde kül dökülen yer
Kürük
Yeni doğmuş eşek sıpası
Kütük
Et, ve ot dövmeye yarar
Küldöken
Ev hanımı
Küsaan
Çabuk küsen
Küşne
Hayvan yiyeceği
Kıska
Soğanın en küçüğü
Kıskaç
Elbise mandalı
Kırma
Pekmez yapılan bir tatlı türü
Kınnap
Sağlam ip
Kırık
Odun ufağı
Kırıntı
Dalsız çalı
Kirmen
Ağaçtan yapılmış 4 kanatlı yün eğirici
Kikirdek
Acele, Acele gülmek
Kirpit
Kibrit
Kile kile
Meyvenin peş peşe dökülmesi
Kirez
Kiraz
         ( L )   
Lağap
Takma isim
Labıt
Çiftçi mesesinin arka ucuna takılan demir
Lor 
Yavan Çökelik
Loğdur
Ahşap ev üzerinde olur
        ( M )  
Malamat
Rezil, Berbat
Malaama
Ezilmiş buğday saman ve taneli hali
Maadanız
Maydonoz
Mahana
Bahane
Maraklanmak
Öfkelenmek sinirlenmek
Mahrama
Mendil
Masere
Pekmez yapılan ocak
Malihülya
Düşünmek
Maspispis
Kedi çağırmak
Malama
Sap saman buğday yığını
Merem
Meryem,
Mezer
Mezar anlamında
Mehezsiz
Lafını bilmeyen kışkırtıcı
Melengiş
Menengiç
Meses
Çiftçinin kullandığı uzun sopa
Mırık
Çamur anlamında
Mıırtlaç   
Zayıf hasta
Mık
Çivi anlamında
Mıkaat ol
Sahip ol anlamında
Mısdık
Mustafa anlamında
Mırs
Cimri anlamında
Misir
Mısır darısı
Mihençi
Gözetleyici
Miheklenmiş
Çürümüş
Mısdafa
Mustafa
Möhör
Mühür
Mürdün
Manila kalın demir anlamında
Müzefir 
İspiyoncu
         ( N )  
Naakıt
Ne zaman
Narpız
Yarpız
Namtı 
Sapsız bıçak
Naylon
Römork, muşamba anlamında
Nootuyon
Ne yapıyorsun
Noldu
Nereniz ağrıdı
Notuyon
Ne yapıyorsun
Nohot
Nohut anlamında
Nusük
Yüzük
Nişe
Buğdaydan yapılan
        ( O )   
Omaç
Pekmezden yapılan bir yiyecek
Omar
Ömer
Omça
Dalsız ağaç
Oklaaç
Oklava
Oma
Bel’e yakın kısım
Odalaca
Küçük demir küreği
        ( Ö )   
Ökünmek
Taklit etmek
Ötan
Üç gün öncesi
Ökle Gel
İneği çayıra bağla
Örtme
Üzeri oda alt kısmı yol olan geçit
Örtülük
Yatak yorgan konulan yer
Ötlek
Korkak manasına gelir
        ( P )   
Palıt
Meşe ağacı
Payam
Badem
Patata
Patates
Pandıl
Semerin kayışı
Pahıl
Mırs
Pece
Baca
Peydah oldu
Aniden karşımda gördüm
Penes
Eski para
Peşkir
Ufak el havlusu
Pırtı
Yeni kumaş ve Ev eşyası anlamında
Pıtırtı
Ufak bir ses duymak
Pin
Tavuk kümesi
Picik
İneğin yeni doğmuş yavrusu
Pirt pirt
El uzatarak inekleri çağırmak
Pirpirim 
Semizotu
Pus pus
Tavukları yakalamada denir
Pürçüklü
Havuç
Püraan
Ağaç bedeninde oluşur
Portak
Kaç
Pöhrek
Taştan yapılmış suyolu
Püsük
Kedi
        ( R )
Rafan
Biraz hızlı ve rahat yürüyen at
Ranza
Karyola
        ( S )   
Sadana
Vurdumduymaz
Saban
Çift sürme aleti
Sal
Kalın tahtadan yapılmış pekmez konulan
Safralık
Kahvaltı
Sandala
Sandalye
Samı
4 tane kısa sopa
Satır
Su taşınan kulplu bir kap
Samı ipi
Çiftçiler kullanırlar
Sakık
Mesesin ucuna çakılan küçük çivi
Sarat
Seyrek dokunmuş kalbur
Sarerik
Kayısı
Sehat
Saat
Söot
Söğüt
Seki
Oturmak için dölekleşen yer
Selamlık
Kapı girişi holü
Serpene
Bağ’da kullanılan bir değnek
Sundurma
Kalın bir sopa
Sufan
Soğan
Suluk
Taze kenger kökü ve sulu tarla
Sufra
Sofra
Sütlaan
Telemenin ham maddesi
Süyük         
Kenar fazlalığı
Sümsellenme
Tembelleşme
Süve
Kapıların dış kenarına çivilenen tahta
Sürk
Vücutta kızarıklar
Sümüt
Bulgurun elentisi, simit
Süraaç
Kapıları içten kilitleyen sürgülü mandal
Sürgü
Bulaşık yıkamak için bir sünger
Südük
İdrar
Süllüm
Ağaç ve taş Merdiven
Sümbül
Ağaç ve taş Merdiven
Sıçan
Fare
Sırık
Dalı yontulmuş ince uzun ağaç
Sındı
Büyük terzi makası
Sıyırgı
Kar kürüme aleti
Sıyıpmak
Kışın kar üzerinde kaymak
Sınnap
Çetin
Sıfın
Çok dik yamaç
Sırım
Deriden yapılan ince bir ip
Sılacı
Gurbet’çi
Sille
Tokat
Sirke
Bit yavrusu
Silek
Kar yığını
Sicim  
Keçi kılından yapılmış uzun ip
         ( Ş )
Şapta
İnce ve uzun ağaç
Şaplak
El ile bir kimseye hızlı vurmak
Şayak
Kara şalvar
Şavrın devre
Suçlusun
Şarmıta
Bir nevi hakaret içeren söz
Şakşak
Alkışlamak
Şoora
Çorba
Şelek
Sırtında yük ve buğday taşımak
Şefteli
Şeftali
Şıkırdım  
Meyve ağaçlarının sık meyvelisi
Şivşek
Ucu ince batıcı demir
Şipşip
Damlama
Şişe
Cam cıncık
         ( T )  
Taak
Silah sesi
Taman
O öyle değil anlamında
Tavatır
Çok mükemmel
Tamtum aşı
Salçalı pilav
Tamatos
Domates
Tabesi almış
Midesi götürmüş
Tiyek
Üzüm ağacı
Titsindim
Tiksindim
Tiringiz
Her yemeği yemeyen yemek seçen
Temek
Pencere
Tembih
Bir işinin yapılmasını emretmek
Teleme
Sütten yapılan bir yiyecek
Tebelleşolma
Yakamı bırakmıyor anlamında
Tezgit
Hızlı yürümek
Tef
Üzüm çürümüşü
Terezi
Terazi
Tokaç
İnce saplı ağaç
Topuç
Ağaç saplı 5 kiloluk demir
Tomatos
Domates
Tokurdak
Bakırdan yapılan bir zil çeşidi
Tufan koptu
Evine figan kuyuldu
Tort
Üzüm bağının kesilmiş kökleri
Tusba
Kaplumbağa
Tusturuk
Şişme balon
Tos dönmez
Aksi anlamında
Töde
İçi boşaltılmış ağaç bedeni  baca
Tustu
Küstü anlamında
Tuhlum
Hasta ve halsiz anlamında
Tülek
Kurnaz kişi anlamında
         ( U )  
Uflak
İri mutfak bıçağı
Urupla
Çelik gıratın en küçüğü külek
Ufra
Un elentisi
Usul
Yavaş
Uluk          
Çürümüş
Undurma
İçine kapanarak düşenmek
Urup
Çeyrek 4 de bir parça demek
Urtmek
Sert ve iri soğan dalı
Urumu Dut’u
A hududu
Uruplaa
25 kilonun dörtte biri
Urtmek
Üğürtmek
Uyluk
Kalça ile diz arası bölüme denir 
Uçluk
Kısa iplik
Uyuşuk
Hareketsiz anlamında
         ( Ü )
Ütme
Kesilmiş tavuğun tüylerini yakma
Üvez
Sivrisinek
         ( V )  
Velhan           
Nadas a bırakılan tarla
         ( Y )
Yannık
Ayran saklama kabı
Yanı Eğri
Börek
Yalbırdak
Tek giyisi
Yayma
Çıplak merkep yükü anlamında
Yavşak
Bit yavrusu
Yalak
Genelde kedi köpeğin yemek kabı
Yal  
Köpeklere verilen yemek artığı
Yalkı
Dalda gözüken tek Ceviz
Yarpak
Yaprak
Yapağı
Keçeleşmiş keçi kılı
Yelikti
Bileği ağrımak
Yekinmek
Ayağa kalkmak
Yeroynadı
Deprem oldu
Yılgın
Dere kenarlarında biten ince çalı
Yırak
Uzak anlamında
Yilmirti
Uzaktan ani bir şey görmek
Yonnuk
İstirahat
Yörep
Meyilli tepe yamacı
Yumuş
Birine iş yaptırmak
Yonuz
Bir erik türü ve lakap
         ( Z )
Zabın
Zayıf
Zahmarı
Kış ayı zemheri
Zahralık
Kiler
Zabun  
Zayıf
Zubun    
3 etekli bayan giyisisi
Zahra
Buğday arpa nohut gibi tahıllar
Zomp
Kalın bedenli ağaç anlamında
Zubun
Geleneksel bir giysi, üç etek
Zembil
Üzüm kufası
Zeenep
Zeynep
Zınnık
Bir dirhem vermem
Zıllamak
Öfkeli konuşma
Zibillik
Hayvan dışkısının istif edildiği yer
Zillenme
Ekilmiş buğdayın topraktan yeni bitmesi

                      Yöre: Çağlayancerit
          Çağlayancerit lehçeli yöresel sözler
                 Kaynak Kişi: Âşık Ali Ataş      
                 Derleme Yılları: 2000–2015
          Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2015           


Hiç yorum yok: