KAYBETTİKLERİMİZ
KAYBETTİKLERİMİZ
Ramazan Sakallı Çalgın Ahmet Oruç Vizir Ali Karasu İsmail Altun Ayşe Balaban Çürük Eşe Avcı Hatice Sağlam Ali Sarıaltın Gülseren Köker Fatma Küçük Mustafa Ünal Mahmut Hüseyin Fatma Sakallı Meryem Kelleci Bahaettin Karakoç Cennet Dolgun Emine Demir Yusuf Şahan Sultan Kaya Hatice Çelik Dursun Elmas Yanık Osman Mehmet Uyan Hüsne Önaran Süleyman Danışman Mustafa Tekin Şerif Karabıyık Kıdılı Mehmet Mustafa Yiğit Zeynep Kekil (Besi) Eşefatma Resim Fatık Kuzu Fatih Güngör (şehit) Cafar Ali Vırıt (helete) Meryem İğde Elif Keklicek Süleyman Demir Seda Güney Usta Ali Onaran Ahmet Götürmen Elif Çolak Hasan Kekil Ali Temizyürek Fadime Zorkun Ayşe Çakıl Sultan Erdinç Solak İbrahim Sakar Ali Tatlı (Tekere Ali) Vakkas Küpelikılınç Ayşe Vırıt Uğur Kekil Aloca Yusuf Gök Muhammet Çokak Adem Karagöz Mehmet Kayaakay Orhan Sürmen Memiş Tekerlek Veli Çadır Sultan Çetinkaya Mustafa Çağlar Elif İğde Ayşe Yorulmaz Yusuf Kurt Hüsne Kurt Fadime Mısır Mehmet ENGİZEK Şerif Bozdere Fatih Bozdere Emine Bozdere Hatice Sakallı Karamemiş Kuş Hasan Nurhak İbrahim Zorgün Kemal Yavuz Veli Onay Durmuş Üstün (berduş) Elif Öztürk Ahmet Çolak Elif İncecik Sema Çalışkan Kuyumcu Yaşar Uyan Ümmühanı Kelleci Tosun Ali Elif Özbek Fakı Ahmet Koraycan Kırıcı Kara Ali Döş Demirci Abdullah Mehmet Göker Derviş Elif Zorkun Hacıyusuf Kekil Ayşe Ibrık Güler İsmail Küçük Mesut Canlı Mahmut Barak Onbaşı İbrahim Filiz Elif Filiz Onbaşı Hasan Hatice Filiz Ayşe Filiz Ibrık Funda Rande Fatma Karasu Hakan Tolga Yiğit Kalander Battal Şerif İğde Eşe Fatma Yaman Zeynep Tekerek Durdu Kuru Yusuf Güler Sinan Aksu Nihal Dere Ahmet Çetinkaya Zeynep Sağlam Koko Süleyman Bozali Eşefatma Demirci Fatma Ayşe Berk Hacı Cuma Çolak Köto Mehmet Kırıcı Vırıt Veli Onaran Azıkçı Süleyman Mehmet Devecioğlu Hatice Dönmez Zeynep Yiğit Mustafa Tekel Elif Damar İbrahim Çolak Şerf Mehmet Unç Ahmet Öksüz (müdür) Ayşe Güneş Elif Çetinkaya Cennet Yaman Ahmet Uzun Ormancı Ali Hilal Berker Babaco Süleyman Memiş Ahmet Kalaycı Mustafa Hatice KARDEŞ Çavış Mehmet EşeFatma Avcı Keçeli Ramazan Hasan Filiz Hatice Filiz Mehmet Kınalı Ayak Hasan Demir Doruk Veli Tekin Yakup Elmas Ahmet Aydemir Cennet Çakıl Fadime Yıldızlı Faruk Tükel Yusuf Engizek Mustafa Engizek Eyyup TEKEL Fatma Kaval Tatar Durmuş Ahmet Karasu Zeynep Ibrık Nurhaklı Mehmet Mehmet Gökburun Ali Kelleci Ayşe İĞDE Kekeç Mustafa Kasap Ahmet Zorkun Reşit DODAK Gazi Veli Yıldızlı Elif ÇAKIL Veli Onaran İbik Mehmet KARAÇAVIŞ Zeynep BADDAL Osman BADDAL GÜLBEN Aydemir Nalbant Mehmet Kader Arkadaşları Mehmet Ataş (eco) Saltoğlu Kasım Altun Rabia KÜÇÜK Ramazan Onaran Samo Gadder Altın Ali Kuzu (paşa Ali) Hatice ÇELİK Nadir Kurt Fatma Kurt Mehmet Kurt Ahmet Kurt Hacce Kurt Yusuf Kurt EşeFatma Kurt Hatice Kurt Hüsne Kurt Elif Temizyürek Karaca Musa Çetinkaya İbrahim ERDEM Süleyman ERSUS Haccalı Mehmet Dolgun Eşe Dolgun Mehmet KÖKÜ (topçu) Şerif DİNLER İbrahim DİLİK Mehmet KÖKER (memur) Mercen ÇAKIL Havva ALTUN Ayşe KAVAL Ayşe ÖZBEK Salman ÇELEBİ İbiş KEKLİCEK Mehemet ÖZBEK Musa SÜRMEN Mehmet KÜTÜK Ramazan KIZILKAYA Erdem ÖCAL Durmuş İĞDE Hatice BERKER Zeynep ÇİRKİN Hasan KIZILKAYA Ali IBRIK (Kasım Ali) Yusuf Doğanpınar İsmail ÇAKIL (Apıl Mehmet) Kazım Kırıcı DORUK HÜSEYİN Demirci Mehmet Tohol İbrahim Hafız Doğanpınar Bahar Yiğit Gizir Ali Rende Sakallı Ali ÜNAL RECEP HASAN Vakkas Kozak Fatık Kozak Eşe Fatma ÜSTÜN Elif ARAS Mehmet KÜÇÜK Hüsne KEKİL Mehmet Güler Halil GÜLER Mehmet GÜLER Meryem GÜLER Veli GÜLER Ahmet GÜLER Mustafa GÜLER Memiş GÜLER Ahmet GÜLER Veli GÜLER İbiş GÜLER (Paşa) Ali GÜLER Elif GÜLER Ayşe GÜLER Babaco İbrahim Yiğit Entari Süleyman İbrahim KEKİL Ali ELMAS Mehmet DAMAR Elif AYDEMİR Ayşe AYDEMİR Ahmet BABUCCU (hocoğlu) Şerif YALÇIN Hatice ENGİZEK Mustafa DEMİRCİ Veli SİVRİ Hatun RESİM Mehmet DEVE Duran DEVE Necati KEKİL Kara Mehmet Ali Fatma DEVE Elif NURHAK Adem KEKEÇ Cennet Altun Ali KOCA (mamıkır) Fatma SAKALLI Ahmet Altın (Mardan) Veli ŞAHAN Ayşe BERK (ebili) Cennet Altun (Çavış Cennet Vırıt Yusuf Elif YURDAGÜL Eşe KEKLİCEK Fadime BULUR Mehmet İĞDE Ahmet Kızılseki (EgiliAhmet) Halil ONARAN Ali Kekeç (şeytan Ali) Hacı GÖK (Aloca Hacı) Serkan TUNÇ Zekeriye Doğanpınar Elif BİLGÖZ Fadime YALÇIN Halil ÇAKIL (Dana Halil) Güley YEL Teslime ÇAĞRICI Pürçüklü Ahmet Hayrullah Engizek ŞEHİT Cafar Ali SÜRMEN Elif YURTAL Murat GÜNEŞ Arif Ali Yavuz Gülatın KÜTÜK Keçeli Ahmet Kara Mehmet ÖKSÜZ Tekere Yusuf Baysoy İbrahim RESİM Mustafa RESİM Hacı Mehmet YILÖNÜ Karto Ali Çakıl Babaco Mehmet Emiş ŞAHAN Mehmet KIRICI Hacı Ali ÇOLAK 2 Yaşlı DEDE Pendir M. Yalçın Hacı Yusuf Yalçın Mehmet Yalçın Mehmet Yalçın (çürük) Ayşe ŞİŞMAN Cuma TUNÇ Karaaz Ümmusün Fadime ÇEDENE Cebrail KÖK Abdullah BAYKURT Sultan BERKER Hatice BERKER Yakup ÇAĞRICI Pakize BERKER Hüseyin BERKER Mehmet BERKER Süleyman BERKER Durmuş BERKER Zeynep YILDIZLI Hasan YILDIZLI Nurdane ÇOLAK Mıstık ERİNCİ Mehmet KISA (tola) Mehmet ENGİZEK Havva UZUN Mehmet CIRIK Mustafa Doğanpınar Veli Çavış Ahmet Garip Mehmet ve Eşi Ömer Ali ÜNAL Ömer Mehmet ÜNAL Mehmet ÜNAL Cennet Sürmen Nuh BATTAL Ömer Karataş Mustafa KAVAL Piro DURAN İsmail ZORKUN Fadime OZAN Semerci Ali AÇIKGÖZ Seher AÇIKGÖZ Ömer AÇIKGÖZ Elif AÇIKGÖZ Halime HATUN Veli ATAŞ Fadime ATAŞ Mehmet ATAŞ Fadime ATAŞ Yusuf ATAŞ Mustafa YEŞİL Şerif YEŞİL Salman YEŞİL Bahar YEŞİL Bahar YEŞİL Ali Dede Ve Eşi Derviş Ali’nin Ali Sinan YILÖNÜ Güllü İbrahim Hatice KOYULMUŞ Tuğba KELLE İlyas KELLECİ Fakı Gökburun Teslime GÖKBURUN Mevlit GÖKBURUN İsmail Gökburun Hasan Gökburun İbrahim ARAS Veli ARAS (cıdıl) Mehmet BERK (Cahal) Mehmet Berk Ökkeş Berk Mehmet ARAS Cennet ARAS Fatma ARAS Veli İNCECİK Ahmet İNCECİK Murat İNCECİK Ali ÖZTÜRK Ahmet İĞDE Abizerlerin HOCA MEŞKO Resul KÜTÜK Hava HASAN Cılav KASIM Hava DEMİR Denanın HANIMI Mehmet DEREBENT Yusuf DEREBENT Karahasan DEREBENT

16 Nis 2015

YETİMİ YAZDI (1.2.3)    YETİMİ YAZDI (1) ÂŞIK ALİ ATAŞ
    Hayatın çeşitli kademelerinde başarıyla savaşmış,
Çile çekmiş Âşık Ali Ataş, 2014 yılında 3’üncü şiir kitabını “İnanmadılar” adıyla yayımlamış.  Âşık Ali, şiirlerinin hemen hepsini, Genel kafiyesi redif olan kural ile yazmış ve kitabın birini de biz “Keskinli Yetîmi” ye göndermek inceliğini göstermiş; Meslektaşıma şükranlarımı arz ediyorum.
-----------------------------
    Âşık Ali’nin “İnanmadılar” adlı daha çok yöresel dille yazmış olduğu şiir kitabını okurken, gözlerim buğulandı, bâzan da gülümseyip neş’elendim. Kitabın 84’üncü sayfasında, “Gelen yok” başlığı altındaki şiir’e, çapraz kafiye, 6+5=11; 4+4+3=11 hece vezni kuralıyla başlanılmış, redif kuralıyla devam edilmiş.
----------------------------- 
Gün olur ki, türkü söyler coşarız,         
Köroğlu’nun türküsünü bilen yok.      
Garibanız gurbet elde yaşarız,             
Hasta olsak yoklamaya gelen yok.      
 ----------------------------
     Âşık’ın sitemle başlayıp hece vezniyle yazdığı şiiri, yüreğime dokundu. Kitabın “Görün siz” başlığı altında kafiye düzeni redif olan, 87,88’inci sayfasındaki şiirler, Aşîretim Cerid olduğum için beni daha çok ilgilendirip, etkiledi.
------------------------- 
GÖRÜN SİZ
Cerit adın levhalardan sildirrim,          
Padişahı koltuğundan indirrim,           
Memleketi bir eşeğe bindirrim,         
Hele başkan olayım da görün siz.        
--------------------
Fukara’yı, zenginlere ezdirrim,            
Vergi atar canlarından bezdirrim,       
Sokaklarda ayak yalın gezdirrim,        
Karda, kışta yürüsünler görün siz.       
-------------------- 
Güneş olur başka yere doğarım,        
Milleti, bir kaşık suda boğarım,           
Oy vereni, makamımdan kovarım,      
Bey karşıma dikilsin de görün siz.       
-------------------- 
Âşık Ali’m, ağarmadan sakalım,          
Karnın doyururum, çarın, çakalın,       
Hayal midir, ruyâ mıdır bakalım?        
Hele başkan olayım da görün siz.          
--------------------
    Aman Âşık Ali kardeşim aman, el aman! Sen yukarıda yazdığın gibi Belediye Başkanı olma, biz de öyle Belediye Başkanını görmeyelim! Âşık Ali’nin şiirlerini Çağlayancerit Belediyesi; Belediye’nin Kültür Hizmeti olarak yayımlamış.
Çağlayancerit Belediye Başkanına; Belediye’nin Halkla İlişkiler Müdürüne teşekkür ediyor, Âşık Ali’nin, teşekkürümü, yukarıda unvanı yazılı kimselere ulaştırmasını rica ile darısı Kırıkkaleli şairlerin başına diyor, tek dörtlüğümü sunuyor; meslektaşımın şiirlerinin altına tarih ve mekân yazmasını diliyorum. 14.4.2015
-------------------------
ÂŞIK ALİ’YE ARMAĞAN
Âşık Ali yaza, yaza yorulmuş,         
Âşık Ali aka, aka durulmuş,             
Âşık Ali Türkiye’me vurulmuş,      
Âşık Ali gönüllere kurulmuş.           
--------------------------
                            Yazar ve Şair:  “Keskinli Yetîmi

*********************************************


     YETİMİ YAZDI (2) ÂŞIK ALİ ATAŞ
     Güzel Yurt köşelerimizden Kahramanmaraş İlimizin Çağlayancerit İlçesi’nden Âşık Ali Ataş, “Dinlemediler” adlı dördüncü şiir kitabını yayımlamış, kitabın bir adedini biz “Keskinli Yetîmi” ye lütfedip göndermek inceliğini göstermiş. Şair meslektaşım Sayın Ataş’a bu inceliğinden dolayı teşekkür ediyor, Yüce Allah’tan iki cihanda mutlu, tatlı bir hayat ile cennette buluşmamızı diliyorum. 
    Âşık Ali Ataş, doğru tavırla şiirin ilk kıt’ asını çapraz kāfiye ile yazmış, sonra kāfiye’nin diğer durak türleriyle şiirine devam etmiş. Kitabın 43 üçüncü sayfasındaki “Çalamaz Olduk” başlığı altında Ali Ataş diyor ki;
 ------------------------------
Elbette düzelir bu böyle gitmez, 
Düzen verip sazı çalarız elbet.    
Ölünceye kadar sıkıntı bitmez,    
Geceleri rahat yatarız elbet.         
------------------------------
    Diyorum ki;
    Allah muhafaza eyleye asıl sıkıntı öldükten sonra başlayabilir. Ağrı ile sızılar önemli birer habercidir. Ağrıyan, sızlayan yerlerini fark edemeyen, bilemeyenler var. Sen ağrıları, sızıları, acıları fark ettiğin için “Elhamdülillah” diyesin ve bu ilacı her gün alasın.
 -----------------------------
Mîde bulanıyor, başlar dönüyor,   
Yanıyor yürekler, alev sönmüyor,
Pilav pişiririz yavan yenmiyor,      
Ev’e bir kilo yağ alamaz olduk.     
 -----------------------------
    Sayın Ataş! Ev’e bir kilo yağ alamadığına canı gönülden inanırım amma, yağsız bulgur’u, pirinç pilavını bulamayan, alamayanları unutmadığınız yukarıdaki mısralarınızdan anlaşılmaktadır.
    Yurt içinde yoksullarımız, teröristler tarafından evi başına yıkılanlar olduğu gibi bir de; komşu devletlerin halkının durumuna bak. Büyük küçük her biri köysüz, evsiz, ekmesiz ve susuz olduğu hâlde çok perişan durumdalar. Öyle inanıyor, öyle anlıyorum ki, sen de yukarıdaki dörtlüğünde o veya bu insanların hâlini anlatıyorsun. O insanların perişan olmasına sebep olanlar, o insanları perişan edenler, dilerim Allah’tan yakında belâlarını bulurlar.
 --------------------------------
Limon elli kuruş ekşiden yenmez,      
Portakal yüz kuruş, doksana inmez,   
Ev’de yiyecek yok kimseye denmez,
Konuya komşuya varamaz olduk.      
 --------------------------------
Ömür geldi geçti gurbet ellerde,  
Dedi kodu dolaşıyor dilerde,        
 Mecnun gibi geziyoruz çöllerde, 
Leyla’yı yitirdik bulamaz olduk. 
 --------------------------------
    Ah Ali kardeşim Âhhh! Leyla’yı bulup da ne yapacaktın yâda ne yapacaksın? Leyla’yı bulmuş olsaydınız, bana inan ki, siz Âşık Ali olamaz, yüreğinizde duygu bulamaz, etkili şiirleri yazamazdınız.
    Sayın Ataş! Siz Leyla’yı arayın amma, dilerim Allah’tan Leyla’yı bulamayın. Çün ki, Leyla’yı bulunca özellik ve güzelliklerinizi kayıp edersiniz. “Leyla” karanlık gece demektir. Demek oluyor ki, her karanlık 24 saatin içinde nice bin Leyla var. Onlardan faydalanmanın yolunu arayın ki mutlu olasınız. Anadolu lisanıyla Ataş’ın sönmeye.
 ---------------------------------
Âşık Ali’m ne desin ki kalana?    
Olanca ömrümüz gitti talana,       
Şimdi herkes inanıyor yalana,      
Doğru söyleyene inanmaz olduk..
 ---------------------------------
Gurbeti bitirip yurda dönerken,
Kuş gibi başından aştığım dağlar.
Yorgun gözlerimden yaşlar inerken,
Eteğinde koşup coştuğum dağlar.
 ----------------------------------
   “Keskinli Yetîmi” Gönül adamları için sıla dahî gurbetin ta kendidir. Veda ederken Sayın Ataş’a selâm ve saygılarımı sunuyor, gözlerinden hasretle öpüyorum. 
-----------------------------------
                            Yazar ve Şair:  “Keskinli Yetîmi”
*********************************************************************

       YETİMİ YAZDI (3) ÂŞIK ALİ ATAŞ
         Âşık Ali Ataş, 6’ıncı şiir kitabını Ekim 2017’de piyasaya sürmüş ve lütfedip kitabının bir adedini posta kanalı ile bize, “Keskinli Yetîmi” Demir Doğan Kandemir’e göndermiş. Yüce Allah Kitabınızı hakkınızda hayırlı eyleye ve kitabınızın bir adedini biz “Keskinli Yetîmi’ye gönderdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. 24 Mayıs 2018 Tarihînde kitabınız evime geldiğim zaman sana Maraşlı arkadaşın ve meslektaşın şiir kitabı göndermiş dedi, ilk işim kitabı okumak oldu. Kitabı okurken aşağıya yazacağım şiiriniz beni çok etkiledi ve o şiiri Kırıkkale İL Gazetesinde yazacağım ilkyazımda yazmayı kararlaştırdım. Bundan size değer verdiğimi anlamanızı umuyor, selâm ve saygılarımı sunuyorum. İşte beni çok etkileyen şiiriniz.
 -------------------------------------
YELİ DE BENİM:
Ezelinden şu Çağlayancerit’in,         6/5=11
Esen fırtınası, yeli de benim.            6/5=11
Kulu, kölesiyim aziz milletin,             6/5=11
Eli, kolu, ağzı, dili de benim.             6/5=11

Katlandım her türlü cefalarına,          6/5=11
Neden ömür saklamadım yarına?     4/4/3=11
Hayranım ben dağlarının karına,       6/5=11
Yağmuru, tufanı, seli de benim.         6/5=11

Gönlündeki karaları silmeyen,           4/4/3=11
Kara câhil insanlığı bilmeyen,            4/4/3=11
Şu sazımda avaz, avaz inleyen,        6/5=11
Teknesi, perdesi, teli de benim.         6/5=11

İnsanları el uzatmaz harama,             4/4/3=11
Her ilacı merhem olur yarama,           6/5=11
Arıyorsan başka yerde arama,           6/5=11
Akıllı da benim, deli de benim.           6/5=11

Duyunca acayip oluyor insan,            6/5=11
Huzurum yerine geliyor her an,          6/5=11
Bahçesinde tomur, tomur açılan,       6/5=11
Çalısı, dikeni, gülü de benim.             6/5=11

Karşınıza çıkan daim güzel yüz,        6/5=11
Dağı, ovasıyla yolları dümdüz,           6/5=11
Şırıl, şırıl akarsular tertemiz,              4/4/3= 11
Çeşmesi, pınarı, gölü de benim.        6/5=11

Daim cahilliğe açarım savaş,             6/5=11
Unutkanlık çoktur, ilerledi yaş,           6/5=11
“Ali” der içimde yanar bir ataş,           6/5=11
Ocağı, dumanı, külü de benim.          6/5=11
                      11 Haziran 2017
 ----------------------------------------
    Sevgili okurlarım Âşık Ali Ataş, yukarıdaki şiirinde hece vezni’ nin değişik durak ve kalıplarını, kurallarını uygulamış. Şiirin genel kāfiye düzeni rediftir.
Günümüz de şiir yazan çoğu kimse yukarıda yazdığım durak, hece ve kalıpları bilmedikleri hâlde hece şiir yazıyor, durak, hece ve kalıp da neymiş diyorlar?
Soruyorlar da anlattığınızı bir türlü anlamıyor, bunlar da nereden çıktı diye bir, bir daha soruyorlar. Dünyada kuralsız hiçbir iş yoktur. Futbol alanını düşününüz. Bu yerin alan ölçüsü, hakemi, orta alanı, on sekizi ve daha pek çok kuralları vardır. Kuralsız şiiri herkes yazabilir. Önemli olan kurala uyarak etkili şiir yazmaktır. Ben “Keskinli Yetîmi” diyorum ki; “Geçmişte şiirin başı göklerde, Şimdi ise başı, kıçı da yerde”…

Hiç yorum yok: