SON DAKİKA HABER     
KAYBETTİKLERİMİZ
KAYBETTİKLERİMİZ
Ali Temizyürek Fadime Zorkun Ayşe Çakıl Sultan Erdinç Solak İbrahim Sakar Ali Tatlı (Tekere Ali) Vakkas Küpelikılınç Ayşe Vırıt Uğur Kekil Aloca Yusuf Gök Muhammet Çokak Adem Karagöz Mehmet Kayaakay Orhan Sürmen Memiş Tekerlek Veli Çadır Sultan Çetinkaya Mustafa Çağlar Elif İğde Ayşe Yorulmaz Yusuf Kurt Hüsne Kurt Fadime Mısır Mehmet ENGİZEK Şerif Bozdere Fatih Bozdere Emine Bozdere Hatice Sakallı Karamemiş Kuş Hasan Nurhak İbrahim Zorgün Kemal Yavuz Veli Onay Durmuş Üstün (berduş) Elif Öztürk Ahmet Çolak Elif İncecik Sema Çalışkan Kuyumcu Yaşar Uyan Ümmühanı Kelleci Tosun Ali Elif Özbek Fakı Ahmet Koraycan Kırıcı Kara Ali Döş Demirci Abdullah Mehmet Göker Derviş Elif Zorkun Hacıyusuf Kekil Ayşe Ibrık Güler İsmail Küçük Mesut Canlı Mahmut Barak Onbaşı İbrahim Filiz Elif Filiz Onbaşı Hasan Hatice Filiz Ayşe Filiz Ibrık Funda Rande Fatma Karasu Hakan Tolga Yiğit Kalander Battal Şerif İğde Eşe Fatma Yaman Zeynep Tekerek Durdu Kuru Yusuf Güler Sinan Aksu Nihal Dere Ahmet Çetinkaya Zeynep Sağlam Koko Süleyman Bozali Eşefatma Demirci Fatma Ayşe Berk Hacı Cuma Çolak Köto Mehmet Kırıcı Vırıt Veli Onaran Azıkçı Süleyman Mehmet Devecioğlu Hatice Dönmez Zeynep Yiğit Mustafa Tekel Elif Damar İbrahim Çolak Şerf Mehmet Unç Ahmet Öksüz (müdür) Ayşe Güneş Elif Çetinkaya Cennet Yaman Ahmet Uzun Ormancı Ali Hilal Berker Babaco Süleyman Memiş Ahmet Kalaycı Mustafa Hatice KARDEŞ Çavış Mehmet EşeFatma Avcı Keçeli Ramazan Hasan Filiz Hatice Filiz Mehmet Kınalı Ayak Hasan Demir Doruk Veli Tekin Yakup Elmas Ahmet Aydemir Cennet Çakıl Fadime Yıldızlı Faruk Tükel Yusuf Engizek Mustafa Engizek Eyyup TEKEL Fatma Kaval Tatar Durmuş Ahmet Karasu Zeynep Ibrık Nurhaklı Mehmet Mehmet Gökburun Ali Kelleci Ayşe İĞDE Kekeç Mustafa Kasap Ahmet Zorkun Reşit DODAK Gazi Veli Yıldızlı Elif ÇAKIL Veli Onaran İbik Mehmet KARAÇAVIŞ Zeynep BADDAL Osman BADDAL

16 Nis 2015

ÂŞIK ALİ ATAŞ

 ÂŞIK ALİ ATAŞ  

 Hayâtın çeşitli kademelerinde başarıyla savaşmış,
çile çekmiş Âşık Ali Ataş, 2014 yılında
3’üncü şiir kitabını “İnanmadılar” adıyla yayımlamış.
 Âşık Ali, şiirlerinin hemen hepsini,
genel kafiyesi redif olan kural ile yazmış ve kitabın birini de biz “Keskinli Yetîmi” ye göndermek inceliğini göstermiş;
meslektaşıma şükranlarımı arz ediyorum.
Âşık Ali’nin “İnanmadılar” adlı daha çok yöresel dille yazmış olduğu şiir kitabını okurken, gözlerim buğulandı, bâzan da gülümseyip neş’elendim. Kitabın 84’üncü sayfasında, “Gelen yok” başlığı altındaki şiir’e, çapraz kafiye, 6+5=11; 4+4+3=11 hece vezni kuralıyla başlanılmış, redif kuralıyla devam edilmiş.
 
Gün olur ki, türkü söyler coşarız,               4+4+3=11
Köroğlu’nun türküsünü bilen yok.   4+4+3=11
Garibanız gurbet elde yaşarız,          4+4+3=11
Hasta olsak yoklamaya gelen yok.   4+4+3= 11
 
Âşık’ın sitemle başlayıp hece vezniyle yazdığı şiiri, yüreğime dokundu. Kitabın “Görün siz” başlığı altında kafiye düzeni redif olan, 87,88’inci sayfasındaki şiirler, Aşîretim Cerid olduğum için beni daha çok ilgilendirip, etkiledi.
 
GÖRÜN SİZ
Cerit adın levhalardan sildirrim,        4+4+3=11
Pâdişâhı koltuğundan indirrim,         4+4+3=11
Memleketi bir eşeğe bindirrim,         4+4+3=11
Hele başkan olayım da görün siz.      4+4+3=11
Fukarâ’yı, zenginlere ezdirrim,         4+4+3=11
Vergi atar canlarından bezdirrim,      4+4+3=11
Sokaklarda ayak yalın gezdirrim,      4+4+3=11
Karda, kışta yürüsünler görün siz.     4+4+3=11
 
Güneş olur başka yere doğarım,        4+4+3=11
Milleti, bir kaşık suda boğarım,        4+4+3=11
Oy vereni, makamımdan kovarım,    4+4+3=11
Bey karşıma dikilsin de görün siz.    4+4+3=11
 
Âşık Ali’m, ağarmadan sakalım,       4+4+3=11
Karnın doyururum, çarın, çakalın,     6+5=11
Hayâl midir, ruyâ mıdır bakalım?     4+4+3=11
Hele başkan olayım da görün siz.      4+4+3=11
Aman Âşık Ali kardeşim aman, el aman! Sen yukarıda yazdığın gibi Belediye Başkanı olma, biz de öyle Belediye Başkanını görmeyelim! Âşık Ali’nin şiirlerini Çağlayancerit Belediyesi; Belediye’nin Kültür Hizmeti olarak yayımlamış.
 
Çağlayancerit Belediye Başkanına; Belediye’nin Halkla İlişkiler Müdürüne teşekkür ediyor, Âşık Ali’nin, teşekkürümü, yukarıda unvânı yazılı kimselere ulaştırmasını ricâ ile darısı Kırıkkaleli şâirlerin başına diyor, tek dörtlüğümü sunuyor; meslektaşımın şiirlerinin altına târih ve mekân yazmasını diliyorum. 14.4.2015
 
ÂŞIK ALİ’YE ARMAĞAN
Âşık Ali yaza, yaza yorulmuş,      4+4+3=11
Âşık Ali aka, aka durulmuş,          4+4+3=11
Âşık Ali Türkiye’me vurulmuş,    4+4+3=11
Âşık Ali gönüllere kurulmuş.        4+4+3=11

 No:996-SEYFLİ’DEN
DEMİR DOĞAN KANDEMİR

                    KAYNAK kişi:  “Keskinli Yetîmi”

Hiç yorum yok: