KAYBETTİKLERİMİZ
KAYBETTİKLERİMİZ
Mustafa Ünal Mahmut Hüseyin Fatma Sakallı Meryem Kelleci Bahaettin Karakoç Cennet Dolgun Emine Demir Yusuf Şahan Sultan Kaya Hatice Çelik Dursun Elmas Yanık Osman Mehmet Uyan Hüsne Önaran Süleyman Danışman Mustafa Tekin Şerif Karabıyık Kıdılı Mehmet Mustafa Yiğit Zeynep Kekil (Besi) Eşefatma Resim Fatık Kuzu Fatih Güngör (şehit) Cafar Ali Vırıt (helete) Meryem İğde Elif Keklicek Süleyman Demir Seda Güney Usta Ali Onaran Ahmet Götürmen Elif Çolak Hasan Kekil Ali Temizyürek Fadime Zorkun Ayşe Çakıl Sultan Erdinç Solak İbrahim Sakar Ali Tatlı (Tekere Ali) Vakkas Küpelikılınç Ayşe Vırıt Uğur Kekil Aloca Yusuf Gök Muhammet Çokak Adem Karagöz Mehmet Kayaakay Orhan Sürmen Memiş Tekerlek Veli Çadır Sultan Çetinkaya Mustafa Çağlar Elif İğde Ayşe Yorulmaz Yusuf Kurt Hüsne Kurt Fadime Mısır Mehmet ENGİZEK Şerif Bozdere Fatih Bozdere Emine Bozdere Hatice Sakallı Karamemiş Kuş Hasan Nurhak İbrahim Zorgün Kemal Yavuz Veli Onay Durmuş Üstün (berduş) Elif Öztürk Ahmet Çolak Elif İncecik Sema Çalışkan Kuyumcu Yaşar Uyan Ümmühanı Kelleci Tosun Ali Elif Özbek Fakı Ahmet Koraycan Kırıcı Kara Ali Döş Demirci Abdullah Mehmet Göker Derviş Elif Zorkun Hacıyusuf Kekil Ayşe Ibrık Güler İsmail Küçük Mesut Canlı Mahmut Barak Onbaşı İbrahim Filiz Elif Filiz Onbaşı Hasan Hatice Filiz Ayşe Filiz Ibrık Funda Rande Fatma Karasu Hakan Tolga Yiğit Kalander Battal Şerif İğde Eşe Fatma Yaman Zeynep Tekerek Durdu Kuru Yusuf Güler Sinan Aksu Nihal Dere Ahmet Çetinkaya Zeynep Sağlam Koko Süleyman Bozali Eşefatma Demirci Fatma Ayşe Berk Hacı Cuma Çolak

8 Nis 2017

Aşık Ali İçin Yazılanlar

     TAKDİM
     Kahramanmaraş edebiyat âlemindeki şiirler için değerli dost Ramazan Avcı’nın Valiliğin sponsorluğun da hazırladığı “Kahramanmaraşlı Şairler Antolojisi Kahramanmaraş 2012”ile Gerçekten bir emek mahsulü olan Cemil Çiftçi’nin “Maraşlı
Şairler, Yazarlar, Âlimler, İstanbul 2000” adlı çalışmalarını ilgi duyanlar için hatırlatmak istedim. Hele değerli dostlarım
      Yaşar Alparslan ile Serdar Yakar’ ın “UKDE” yayınları arasında çıkardıkları Kahramanmaraşlı âşıklarımızın hayat ve şiirlerini ele alan eserlerde Kahramanmaraş ve Türk kültürü açısından çok önemli çalışmalardandır. Bilinmesinde yarar görüyoruz.
      Şimdilerde elimizde yine Kahramanmaraşlı değerli bir aşığımızın kitabı vardır. Âşık Ali Ataş ve eseri anlatamadım Kahramanmaraş 2012” kitabın hazırlamasında Çağlayanceritli Serdar Yakar’ ın büyük destekleri olduğu hem belli oluyor ve hemen de zaten ön sözde bir vefa olarak bu hizmet değerlendirilmiştir. Aşığımızla aynı yaştayız.
    (1948) Kahramanmaraş’ta görevde iken tanışmıştık. Kendisi Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde doğmuştur. Babası Cerit oymağından dabanlı aşiretinden ataş Veli’dir.Annesi Cerit oymağının kızıllı aşiretinden Karabekir’in torunudur. Ali’nin tahsili ilkokuldur. Ayrıca köy imamından dini dersler alır.
      Âşık Ali değişik işlerde çalışarak hayata tutunmaya çalışmış. Ve bir taraftan da babasının kırdığı sazın yenisini alarak gurbet, gurbet gezmeye başlar. Daha sonra annesinin ısrarı ile köyüne döner. Bir taraftan radyo televizyon tamirciliği ile geçinirken bir taraftan da Şiirler yazmaya devam eder. Anlatamadım şiiri onun hayat özetidir. Uzun olan şiirinden seçtiğim şu iki bent şöyledir:
-----------------
Gaflet uykusuna yatan yatana,
Gerçekleri Halk’a anlatamadım.
Durumlar sıkıntı veriyor bana,
Ben beni Cerit’e anlatamadım.
-----------------
Hep dışladı fukarası zengini,
Gizli, gizli dağıttılar fendimi,
Öfkeden sinirden yedim kendimi,
Gerçekleri Halk’a anlatamadım.
-----------------
         Şiirlerinde bir taraftan bireysel duygularını, Hayat hikâyesini ve aldığı hayat derslerini sade bir dille anlatırken, Zaman zaman kendi yöresinin, Çağlayancerit’i kültürel özelliğinden de yararlanarak koşmalarına konu edinmiş. Mesela “Maraş Tarhanası”nın yeri gelmedi mi? İşte tarhana üzerine yazdığı şiirinden iki kuble:
Tarhana diyarı Çağlayancerit
------------------
Öksüz dağlarında uçar feriği,
Kekliğin diyarı Çağlayancerit,
Bir başkadır tarhanası firiği,
Tarhana diyarı Çağlayancerit.
-------------------
Biçiyoruz buğday ile arpasın,
Burada silersin gönlüyün pasın,
Cerit’te bulursun cevizin hasın.
Ceviziyle ünlü Çağlayancerit.
           -------------------
       Değerli gözlemleri var. Şiirleri Çağlayancerit’in bir gözlemcisi güçlü bir kelime hazinesine sahiptir. Meramını anlatmada kullandığı dilde doğrusu yabana atılamaz. Dilin akıcılığı ve anlatımının sadeliği de onun ayrı özelliğidir. Şu “Yaranamadım” Şiiri Ali’nin hayat hikâyesidir:
--------------------
İlerledim amma hep adım adım,
Zaman oldu arşa çıktı feryadım,
Şu fani dünyanın almadım tadın,
Velhasıl kimseye yaranamadım.
                                  ----------------------------
                                             Kadir ÖZDAMARLAR

Hiç yorum yok: