KAYBETTİKLERİMİZ
KAYBETTİKLERİMİZ
Döndü Akbaş Hortoğlu Hüseyin Eşefatma Babuççu Ramazan Sakallı Çalgın Ahmet Oruç Vizir Ali Karasu İsmail Altun Ayşe Balaban Çürük Eşe Avcı Hatice Sağlam Ali Sarıaltın Gülseren Köker Fatma Küçük Mustafa Ünal Mahmut Hüseyin Fatma Sakallı Meryem Kelleci Bahaettin Karakoç Cennet Dolgun Emine Demir Yusuf Şahan Sultan Kaya Hatice Çelik Dursun Elmas Yanık Osman Mehmet Uyan Hüsne Önaran Süleyman Danışman Mustafa Tekin Şerif Karabıyık Kıdılı Mehmet Mustafa Yiğit Zeynep Kekil (Besi) Eşefatma Resim Fatık Kuzu Fatih Güngör (şehit) Cafar Ali Vırıt (helete) Meryem İğde Elif Keklicek Süleyman Demir Seda Güney Usta Ali Onaran Ahmet Götürmen Elif Çolak Hasan Kekil Ali Temizyürek Fadime Zorkun Ayşe Çakıl Sultan Erdinç Solak İbrahim Sakar Ali Tatlı (Tekere Ali) Vakkas Küpelikılınç Ayşe Vırıt Uğur Kekil Aloca Yusuf Gök Muhammet Çokak Adem Karagöz Mehmet Kayaakay Orhan Sürmen Memiş Tekerlek Veli Çadır Sultan Çetinkaya Mustafa Çağlar Elif İğde Ayşe Yorulmaz Yusuf Kurt Hüsne Kurt Fadime Mısır Mehmet ENGİZEK Şerif Bozdere Fatih Bozdere Emine Bozdere Hatice Sakallı Karamemiş Kuş Hasan Nurhak İbrahim Zorgün Kemal Yavuz Veli Onay Durmuş Üstün (berduş) Elif Öztürk Ahmet Çolak Elif İncecik Sema Çalışkan Kuyumcu Yaşar Uyan Ümmühanı Kelleci Tosun Ali Elif Özbek Fakı Ahmet Koraycan Kırıcı Kara Ali Döş Demirci Abdullah Mehmet Göker Derviş Elif Zorkun Hacıyusuf Kekil Ayşe Ibrık Güler İsmail Küçük Mesut Canlı Mahmut Barak Onbaşı İbrahim Filiz Elif Filiz Onbaşı Hasan Hatice Filiz Ayşe Filiz Ibrık Funda Rande Fatma Karasu Hakan Tolga Yiğit Kalander Battal Şerif İğde Eşe Fatma Yaman Zeynep Tekerek Durdu Kuru Yusuf Güler Sinan Aksu Nihal Dere Ahmet Çetinkaya Zeynep Sağlam Koko Süleyman Bozali Eşefatma Demirci Fatma Ayşe Berk Hacı Cuma Çolak Köto Mehmet Kırıcı Vırıt Veli Onaran Azıkçı Süleyman Mehmet Devecioğlu Hatice Dönmez Zeynep Yiğit Mustafa Tekel Elif Damar İbrahim Çolak Şerf Mehmet Unç Ahmet Öksüz (müdür) Ayşe Güneş Elif Çetinkaya Cennet Yaman Ahmet Uzun Ormancı Ali Hilal Berker Babaco Süleyman Memiş Ahmet Kalaycı Mustafa Hatice KARDEŞ Çavış Mehmet EşeFatma Avcı Keçeli Ramazan Hasan Filiz Hatice Filiz Mehmet Kınalı Ayak Hasan Demir Doruk Veli Tekin Yakup Elmas Ahmet Aydemir Cennet Çakıl Fadime Yıldızlı Faruk Tükel Yusuf Engizek Mustafa Engizek Eyyup TEKEL Fatma Kaval Tatar Durmuş Ahmet Karasu Zeynep Ibrık Nurhaklı Mehmet Mehmet Gökburun Ali Kelleci Ayşe İĞDE Kekeç Mustafa Kasap Ahmet Zorkun Reşit DODAK Gazi Veli Yıldızlı Elif ÇAKIL Veli Onaran İbik Mehmet KARAÇAVIŞ Zeynep BADDAL Osman BADDAL GÜLBEN Aydemir Nalbant Mehmet Kader Arkadaşları Mehmet Ataş (eco) Saltoğlu Kasım Altun Rabia KÜÇÜK Ramazan Onaran Samo Gadder Altın Ali Kuzu (paşa Ali) Hatice ÇELİK Nadir Kurt Fatma Kurt Mehmet Kurt Ahmet Kurt Hacce Kurt Yusuf Kurt EşeFatma Kurt Hatice Kurt Hüsne Kurt Elif Temizyürek Karaca Musa Çetinkaya İbrahim ERDEM Süleyman ERSUS Haccalı Mehmet Dolgun Eşe Dolgun Mehmet KÖKÜ (topçu) Şerif DİNLER İbrahim DİLİK Mehmet KÖKER (memur) Mercen ÇAKIL Havva ALTUN Ayşe KAVAL Ayşe ÖZBEK Salman ÇELEBİ İbiş KEKLİCEK Mehemet ÖZBEK Musa SÜRMEN Mehmet KÜTÜK Ramazan KIZILKAYA Erdem ÖCAL Durmuş İĞDE Hatice BERKER Zeynep ÇİRKİN Hasan KIZILKAYA Ali IBRIK (Kasım Ali) Yusuf Doğanpınar İsmail ÇAKIL (Apıl Mehmet)

8 Nis 2017

Aşık Ali İçin Yazılanlar

     TAKDİM
     Kahramanmaraş edebiyat âlemindeki şiirler için değerli dost Ramazan Avcı’nın Valiliğin sponsorluğun da hazırladığı “Kahramanmaraşlı Şairler Antolojisi Kahramanmaraş 2012”ile Gerçekten bir emek mahsulü olan Cemil Çiftçi’nin “Maraşlı
Şairler, Yazarlar, Âlimler, İstanbul 2000” adlı çalışmalarını ilgi duyanlar için hatırlatmak istedim. Hele değerli dostlarım
      Yaşar Alparslan ile Serdar Yakar’ ın “UKDE” yayınları arasında çıkardıkları Kahramanmaraşlı âşıklarımızın hayat ve şiirlerini ele alan eserlerde Kahramanmaraş ve Türk kültürü açısından çok önemli çalışmalardandır. Bilinmesinde yarar görüyoruz.
      Şimdilerde elimizde yine Kahramanmaraşlı değerli bir aşığımızın kitabı vardır. Âşık Ali Ataş ve eseri anlatamadım Kahramanmaraş 2012” kitabın hazırlamasında Çağlayanceritli Serdar Yakar’ ın büyük destekleri olduğu hem belli oluyor ve hemen de zaten ön sözde bir vefa olarak bu hizmet değerlendirilmiştir. Aşığımızla aynı yaştayız.
    (1948) Kahramanmaraş’ta görevde iken tanışmıştık. Kendisi Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde doğmuştur. Babası Cerit oymağından dabanlı aşiretinden ataş Veli’dir.Annesi Cerit oymağının kızıllı aşiretinden Karabekir’in torunudur. Ali’nin tahsili ilkokuldur. Ayrıca köy imamından dini dersler alır.
      Âşık Ali değişik işlerde çalışarak hayata tutunmaya çalışmış. Ve bir taraftan da babasının kırdığı sazın yenisini alarak gurbet, gurbet gezmeye başlar. Daha sonra annesinin ısrarı ile köyüne döner. Bir taraftan radyo televizyon tamirciliği ile geçinirken bir taraftan da Şiirler yazmaya devam eder. Anlatamadım şiiri onun hayat özetidir. Uzun olan şiirinden seçtiğim şu iki bent şöyledir:
-----------------
Gaflet uykusuna yatan yatana,
Gerçekleri Halk’a anlatamadım.
Durumlar sıkıntı veriyor bana,
Ben beni Cerit’e anlatamadım.
-----------------
Hep dışladı fukarası zengini,
Gizli, gizli dağıttılar fendimi,
Öfkeden sinirden yedim kendimi,
Gerçekleri Halk’a anlatamadım.
-----------------
         Şiirlerinde bir taraftan bireysel duygularını, Hayat hikâyesini ve aldığı hayat derslerini sade bir dille anlatırken, Zaman zaman kendi yöresinin, Çağlayancerit’i kültürel özelliğinden de yararlanarak koşmalarına konu edinmiş. Mesela “Maraş Tarhanası”nın yeri gelmedi mi? İşte tarhana üzerine yazdığı şiirinden iki kuble:
Tarhana diyarı Çağlayancerit
------------------
Öksüz dağlarında uçar feriği,
Kekliğin diyarı Çağlayancerit,
Bir başkadır tarhanası firiği,
Tarhana diyarı Çağlayancerit.
-------------------
Biçiyoruz buğday ile arpasın,
Burada silersin gönlüyün pasın,
Cerit’te bulursun cevizin hasın.
Ceviziyle ünlü Çağlayancerit.
           -------------------
       Değerli gözlemleri var. Şiirleri Çağlayancerit’in bir gözlemcisi güçlü bir kelime hazinesine sahiptir. Meramını anlatmada kullandığı dilde doğrusu yabana atılamaz. Dilin akıcılığı ve anlatımının sadeliği de onun ayrı özelliğidir. Şu “Yaranamadım” Şiiri Ali’nin hayat hikâyesidir:
--------------------
İlerledim amma hep adım adım,
Zaman oldu arşa çıktı feryadım,
Şu fani dünyanın almadım tadın,
Velhasıl kimseye yaranamadım.
                                  ----------------------------
                                             Kadir ÖZDAMARLAR

Hiç yorum yok: